اخبار
 1398/04/16  تاریخ خبر
اولین جلسه هیئت مدیره منتخب در انجمن برگزار شد
اولين جلسه هيئت مديره جديد با انتخاب اعضاي هيئت رئيسه و رابطين کميته هاي مختلف  کار خود را آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، براساس تصميمات هيئت مديره در جلسه  روز گذشته جواد سمساريلر به سمت رئيس هيئت مديره، محمد نيک پي به سمت نائب رئيس و محمد جمالي به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.