اخبار
 1398/04/13  تاریخ خبر
پیشنهاد تاسیس دفتر منطقه‌ای IRU در ایران

رئيس کل گمرک ايران با دبيرکل اتحاديه حمل و نقل بين المللي جاده اي (IRU) ديدار و گفت و گو کرد.

مهدي ميراشرفي در بازديد از اتحاديه حمل و نقل بين المللي جاده اي (IRU) با فرآيند کنترل ايمني سازي سيستم تير آشنا شد و با «امبرتو ده‌پره‌تو» دبيرکل اين اتحاديه خصوص توسعه همکاري هاي متقابل در منطقه بحث و تبادل نظر کرد.

ميراشرفي سيستم تير را تسهيل گر رفع مرزها و رشد تجارت بين المللي دانست و با اشاره به موقعيت ويژه ايران و قرار گرفتن حدود 20 کشور محصور در خشکي (لند لاک) در منطقه و همسايگي ايران و همچنين قرار گرفتن در تقاطع کريدورهاي شمال-جنوب و شرق-غرب، خواهان همکاري بيشتر ايرو در توسعه ترانزيت و تير در منطقه شد.

وي با اشاره به موفقيت اخير اجراي دومين پروژه تير الکترونيک با آذربايجان، آمادگي گمرک ايران جهت توسعه تيرالکترونيکي با ساير کشورهاي همسايه به ويژه کريدور شمال-جنوب را اعلام کرد.

رئيس کل گمرک ايران افزود: گمرکات مي‌توانند مانع از تاثير مسائل سياسي بر زندگي مردم از طريق تسهيل تجارت شوند و سيستم بين المللي تير يکي از ابزار مورد استفاده گمرکات است.

وي با اشاره به اجراي سامانه جامع گمرکي در کشور با نيروهاي بومي، آمادگي گمرک ايران براي انتقال تجارب خود به کشورهاي همسايه جهت ديجيتالي کردن گمرکات و ترانزيت را اعلام کرد.

همچنين با درخواست توجه بيشتر ايرو به توسعه حمل و نقل ترکيبي پيشنهاد ايجاد دفتر منطقه اي ايرو در ايران جهت تقويت همکاريها را مطرح کرد.

در ادامه دبيرکل ايرو ضمن ابراز خوشحالي از جديت و موفقيت گمرک ايران در اجراي پروژه‌هاي تيرالکترونيک، گمرک ايران را پيشرو و پيشگام در ديجيتالي شدن تير دانست.

امبرتو ده پره تو دبيرکل ايرو، گمرک ايران را نمونه موفقي از گمرکات قرن 21 دانست که بدون ترديد در مسير ديجيتالي شدن گام برداشته و آنرا الگوي مناسبي براي گمرکات منطقه عنوان کرد.

وي همچنين ضمن ابراز خوشحالي از موفقيت هاي اخير گمرک ايران در تير الکترونيک به عنوان اينترمدال، آمادگي ايرو براي توسعه تير الکترونيکي با همکاري ايران را اعلام کرد.

دبيرکل ايرو از حضور فعال و موثر نماينده کشورمان در شوراي اجرايي تير که منجر به اجراي حمل و نقل ترکيبي تير و توسعه تيرالکترونيکي شده، تشکر و قدرداني کرد.

منبع: گمرک نيوز