اخبار
 1398/04/13  تاریخ خبر
با تصمیم اتاق بازرگانی ایران؛ شرکت‌های حمل و نقل متقاضی کارنه تیر رتبه‌بندی می‌شوند

شرکت‌هاي حمل و نقل متقاضي کارنه تير با تصويب هيات رييسه اتاق ايران بر اساس نظام رتبه‌بندي اتاق ايران و قوانين و مقرارت ايرو (اتحاديه بين‌المللي حمل و نقل جاده‌اي) رتبه‌بندي مي‌شوند.
در تازه‌ترين نشست هيات رييسه اتاق ايران مقرر شد تمامي شرکت‌هاي حمل و نقل متقاضي کارنه تير بر اساس نظام مرکز ملي رتبه‌بندي اتاق و نيز با در نظر گرفتن قوانين و مقررات ايرو، مورد رتبه‌بندي قرارگرفته و اخذ وثايق و تضامين در اين چارچوب ساماندهي شوند.

مرکز ملي رتبه بندي با همکاري امور کارنه تير اتاق ايران، جدول زمانبندي و فرآيندهاي اجرايي را متعاقباً اعلام خواهد کرد. ايرو (IRU) يا سازمان جهاني حمل و نقل جاده‌اي (World's Road Transport Organisation) که وظيفه صيانت از حمل و نقل جاده‌اي را در تمام دنيا بر عهده دارد در تاريخ 23 مارس 1948 در شهر ژنو تاسيس شد. در حال حاضر70 کشور از جمله ايران عضو اين سازمان جهاني هستند.

منبع : اتاق بازرگاني ايران