اخبار
 1398/03/29  تاریخ خبر
لایحه موافقتنامه گمرکی بین ایران و فنلاند تصویب شد

نمايندگان مجلس با لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي موافقت کردند. لايحه موافقتنامه گمرکي بين ايران و فنلاند تصويب شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي را با 139 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از 194 نماينده حاضر در جلسه تصويب کردند. بر اساس ماده واحده اين لايحه، موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي مشتمل بر يک مقدمه و بيست و سه ماده و يک ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.

 نمايندگان مجلس با لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي موافقت کردند.

 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي را با 139 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از 194 نماينده حاضر در جلسه تصويب کردند.

بر اساس ماده واحده اين لايحه، موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي مشتمل بر يک مقدمه و بيست و سه ماده و يک ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.

منبع: خبرگزاري فارس