اخبار
 1398/03/27  تاریخ خبر
تقویت و توسعه ترانزیت کالا از کشورهای CIS به افغانستان از طریق بندر امیرآباد

اگر نگاهمان براي توسعه بنادر و گمرکات که در کشور وجود دارد با هم متمرکز باشد قطعا در زمينه هاي اقتصادي شاهد رشد خوبي خواهيم بود .

 مدير بندر اميرآباد به منظور تقويت و توسعه ترانزيت کالا از کشورهاي CIS به افغانستان از طريق بندر اميرآباد از منطقه ويژه اقتصادي دوغارون بازديد کرد .

سياوش رضواني در بازديد از منطقه ويژه اقتصادي دوغارون ، افزود : افغانستان يکي از بازار هاي هدف براي ترانزيت کالا از کشور هاي حاشيه درياي خزر است . بندر اميرآباد به عنوان تنها بندر متصل به ريل سراسري در شمال کشور و با دارا بودن پتانسيل هاي منحصر به فرد و اراضي پشتيباني وسيع و همچنين وجود صنايع توليدي و تبديلي نزديکترين مسير به مرزهاي شرقي کشور  است که اين مهم باعث ترانزيت کالا از طريق بندر اميرآباد به افغانستان مي شود .

رضواني اظهار داشت : با وجود منطقه ويژه اقتصادي دوغارون بعنوان پل ارتباطي مسير ترانزيتي بين دو کشور ايران و افغانستان و پتانسيل هاي اين منطقه بايد از همه ظرفيت هاي اين منطقه استفاده کرد .

مدير اجرايي منطقه ويژه اقتصادي دوغارون نيز گفت : اگر نگاهمان براي توسعه بنادر و گمرکات که در کشور وجود دارد با هم متمرکز باشد قطعا در زمينه هاي اقتصادي شاهد رشد خوبي خواهيم بود . برنامه ريزي جهت توسعه صادرات و تقويت ترانزيت بين ايران و افغانستان ضرورت دارد .

منبع: پرتال حمل ونقل