گالری تصاویر
برگزاری نشست با حضور کاردار سفارت ایران در کنسولگری اربیل ( عراق) و شرکتهای حمل و نقل فعال در مسیر کردستان عراق