گالری تصاویر
دیدار نوروزی اعضای انجمن با مدیران و پیشکسوتان شرکتهای حمل و نقل بین المللی