گالری تصاویر
بازدید وزیر راه و شهرسازی از غرفه انجمن در سومین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل