گالری تصاویر
مراسم تقدیر از پشتیبانان سامانه ترانزیت و امور گمرکی