گالری تصاویر
دیدار فعالان حمل ونقلی حوزه عراق و سوریه با رئیس ستاد توسعه اقتصادی روابط دو کشور