گالری تصاویر
انتصاب اسماعیل غلامی به سمت مشاور عالی و رئیس شورای راهبردی انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران