اخبار
 1399/10/13  تاریخ خبر
دستاوردهای 2020 کمیسیون مقررات و رویه های بازرگانی

اعضاي محترم کميته ايراني ICC

با سلام

احتراماً به استحضار مي‌رساند کميسيون مقررات ورويه‌هاي بازرگاني ( CLP ) اتاق بازرگاني بين‌المللي ( ICC ) با وجود دشواري‌ها و چالش‌هاي فراوان ناشي از همه‌گيري COVID-19 اقدامات ارزشمندي اتخاذ کرده که مراتب جهت بهره‌برداري مقتضي به پيوست ارسال مي‌گردد.