اخبار
 1399/09/22  تاریخ خبر
هدفگذاری ارتقای ترانزیت از ایران به 50 میلیون تن‌

وزير راه و شهرسازي گفت: سالانه 10 ميليون تن کالا از بنادر ايران و کريدورهاي موجود، ترانزيت مي‌شود، در اين باره هدف‌گذاري ما ارتقاي اين عدد به سالانه 50 ميليون تن است.

 آيين بهره‌برداري از راه‌آهن خواف-هرات امروز به صورت ويدئو کنفرانسي، با حضور رؤساي جمهور ايران و افغانستان در حال برگزاري است.

در اين مراسم وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: امروز ريل دوستي بين ايران و افغانستان در قالب ‌تعاملي کم نظير بهره‌برداري شد.

محمد اسلامي با اشاره به شعار امروز در افتتاح اين خط ريلي «ايران و افغانستان، يک فرهنگ يک تاريخ» گفت: اين حرف زيبا و ماندگار است و ضرورت دارد همواره پيوندهاي دوستي را گسترش دهيم.

وي اظهار کرد: اين پروژه ريلي 225 کيلومتر است که امروز 140 کيلومتر آن به بهره‌برداري مي‌رسد.

وزير راه و شهرسازي ادامه داد: مابقي مسير در قطعه 4 حدود 85 کيلومتر است که با همکاري دو کشور، اين مسير باقيمانده هم اجرا خواهد شد تا از اتصال کامل برخوردار باشيم.

اسلامي بيان کرد: خط‌آهن‌ خواف-هرات‌ قابليت جابه جايي سالانه يک ميليون مسافر در سال و 6 ميليون تن بار را دارد و به مرکز جمعيتي افغانستان (هرات) متصل مي‌شود.

وزير راه و شهرسازي با اشاره توسعه ترانزيت ريلي از ايران با اجراي اين خط‌آهن، اظهار داشت: سالانه 10 ميليون تن کالا از بنادر ايران و کريدورهاي موجود، ترانزيت مي‌شود؛ در اين باره هدف گذاري ما ارتقاي اين عدد به سالانه 50 ميليون تن است که افغانستان سهم قابل توجهي در اين موضوع خواهد داشت.

منبع: خبرگزاري فارس