اخبار
 1399/09/01  تاریخ خبر
رایزنی سفارت ایران در باکو برای روان تر شدن تردد ناوگان ترانزیتی
سفارت جمهوري اسلامي ايران در باکو رايزني ها براي روان تر شدن تردد ناوگان ترانزيتي کشورمان از طريق گذرگاه مرزي آستارا را ادامه مي دهد.

افزايش صادرات ميوه و ساير محصولات کشاورزي ايران به کشورهاي همسود (C.I.S) در اين فصل و ترانزيت آن از طريق جمهوري آذربايجان طي روزهاي اخير در کنار ضرورت هاي ناشي از انجام عمليات حرارت دهي کاميون ها و رعايت پروتکل هاي بهداشتي شرايط پاندمي کرونا، ترافيک و برخي محدوديت ها را در شهر آستارا و پايانه مرزي آن بوجود آورده که بخش اقتصادي سفارت از هفته هاي گذشته در حال رايزني نزديک با مقام هاي گمرکي و راهداري جمهوري آذربايجان براي روان تر شدن تردد کاميون هاي ايراني در اين مسير است.

 بر اين اساس، اکنون 170 تا 180 کاميون ايراني روزانه براي ترانزيت به روسيه از گذرگاه مرزي آستارا و بيش از 100 کاميون از طريق گذرگاه مرزي بيله سوار وارد خاک جمهوري آذربايجان مي شود که در نتيجه پيگيري ها و مذاکرات با مقام هاي ذي ربط اين کشور و  روسيه ،  مقرر گرديد تا طي روزهاي آينده با پذيرش بيش از پيش کاميون ها از طرف روسيه، گمرک جمهوري آذربايجان نيز تعداد کاميون هاي بيشتري از ايران در دو گذرگاه مرزي آستارا و بيله سوار پذيرش کند.

 گزارش سفارت کشورمان در باکو حاکيست: متنوع سازي مسيرهاي انتقال کالا علاوه بر مسيرهاي جاده اي کنوني و تکميل ‌و بهره برداري بيشتر از بارانداز ريلي آستارا و بهره مندي بيشتر از مسير دريايي از ديگر تدابير در اين زمينه است که اميدواريم در همکاري نزديک نهادهاي ايراني، آذربايجاني و روسي بزودي شاهد تغييرات محسوس در اين روند باشيم.

بر اين اساس، در نتيجه پيوستن جمهوري اسلامي ايران به اتحاديه همکاريهاي اقتصادي اورآسيا، حجم صادرات کشورمان به کشورهاي عضو، افزايش قابل توجهي داشته  که اهميت و ضرورت توجه و تکميل کريدور شمال - جنوب را دو چندان کرده است.

منبع: خبرگزاري ايرنا