اخبار
 1399/08/20  تاریخ خبر
آینده ایران در معاملات ترانزیتی منطقه با رفع احتمالی تحریم‌ها

حجم جابه‌جايي بار بين خاور دور، هندوستان، روسيه و اروپا از طريق ايران 30 ميليون تن است اما با رفع احتمالي تحريم ها و با برنامه‌ريزي مناسب و سپس اجراي دقيق آن مي توان به افزايش دو برابري اين رقم اميدوار بود.

با انتخاب جو بايدن به عنوان رييس جمهور امريکا احتمال قريب به يقين در مساله رفع تحريم ها مطرح شده است.

اگر چنين اتفاق محتملي رخ دهد، در آينده ترانزيت ايران در منطقه و جهان بويژه از طريق حمل ونقل ريلي، طبق نُرم جهاني، تاثير بسياري خواهد داشت. چراکه کشور براي ايجاد ارتباط و همچنين خريد قطعات به يک يا دو کشور وابسته نخواهد بود تا آنها با اعمال 100درصدي منافع خود، سهم کوچکي هم براي منافع ترانزيتي ايران قائل باشند.

اين در حالي است که موقعيت ترانزيتي کشور ما براي هند و روسيه و کشورهاي حوزه سي آي اس بيش از سايرين اهميت دارد. اين موضوع در توافقنامه اوراسيا ديده شده است و اين توافقنامه از آن جهت بويزه براي روسيه مهم است که به مزيت‌هاي قلمرو آگاه بوده و مي‌داند از نظر هزينه، زمان و امنيت چقدر استفاده از مسيرهاي ايران براي اين کشور و همچنين کشورهاي اروپاي شرقي و اقيانوس هند جذابيت دارد.

در همين راستا هم کريدور شمال – جنوب شکل گرفت و براساس همين مساله روسيه يک سند راهبردي توسعه تجارت در حوزه خزر و کريدور شمال و جنوب را تنظيم و در هشتم نوامبر ???? در مجلس خود به تصويب رساند.

يکي از شاخصه‌هاي اجرايي اين سند راهبردي توسعه تجارت آزاد با ايران بوده است که آن را مصوب کردند. روسيه طبق برنامه زمان‌بندي در سال ???? اين سند را مصوب کرد، اين سند بايد تا سال ???? عملياتي مي‌شد که از طرف روس‌ها اين مساله انجام گرفت.

 عضو هيات رئيسه اتاق مشترک ايران و روسيه در اينباره اظهار داشت: به نظر مي‌رسد در ايران آنچنان که بايد از اين توافقنامه استفاده نشده است اما هنوز فرصت براي کسب موفقيت وجود دارد.

سيدسعيد جلالي‌فر ادامه داد:‌ اين توافقنامه يکي از برنامه‌هاي توسعه‌اي بنادر شمالي کشور مثل بندر انزلي است که در ادامه بنادر جنوبي ايران و کشورهاي عضو در حوزه سي آي اس را نيز توسعه خواهد داد.

 وي افزود: با اين حال اين توافقنامه مي‌تواند بيشترين نقش را در توسعه بنادر شمالي ايران و جنوب روسيه داشته باشد و اين موضوع يکي از تصميمات و راهبردهاي روسيه در توسعه تجارت با ايران است.

او تاکيد کرد: حجم جابه‌جايي بار بين خاور دور، هندوستان، روسيه و اروپا از طريق ايران ?? ميليون تن است اما با رفع احتمالي تحريم ها و با برنامه‌ريزي مناسب و سپس اجراي دقيق آن مي توان به افزايش دو برابري اين رقم اميدوار بود.

گفتني است که هدف روسيه و کشورهاي سي آي اس اين است که بتواند به آب‌هاي گرم دسترسي پيدا کند و تجارت خودشان را با هند، پاکستان، شرق آفريقا و کشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس را از موقعيت قلمرويي جمهوري اسلامي ايران توسعه دهمد. هدف ايران نيز توسعه تجارت است که با اعمال تحريم ها با مشکلاتي مواجه شد.

حالا با رفع احتمالي تحريم ها، ايران نيز مي تواند از موقعيت بي بديل خود به جبران کم کاري هاي سال هاي قبل، در توسعه ترانزيت استفاده کند و رقم ترانزيت کالا را از 10 تا 11 ميليون تن در دو سال اخير به 100 ميليون تن، طبق نظر وزير راه و شهرسازي افزايش دهد.

منبع: تين نيوز