اخبار
 1399/08/17  تاریخ خبر
۲۵ سازمان با هزاران قانون و بخشنامه تجارت را قفل کرده‌اند!

رئيس کل گمرک اذعان داشت: 25 سازمان با هزاران قانون و بخشنامه تجارت را قفل کرده‌اند!
ميراشرفي اذعان داشت در اقتصاد کشور بيماري مزمني به نام تعدد قوانين و مقررات داريم که با تحريم تشديد مي‌شود. 10 هزار مورد قانون مصوب،100هزار مصوبه و بخشنامه و هزار مورد قانون در حوزه تجارت داريم.

در کشور ما 25 سازمان در حوزه تجارت ، قوانين و مقررات دارند که اين امر ناهماهنگي ايجاد مي کند.

مرزها و گمرکات کشور محل عبور کالا هستند نه ايستايي آن، اما تعدد قوانين و ناهماهنگي باعث ايستايي کالا در گمرکات شده است.
منبع: پايگاه خبري-تحليلي لجستيک و زنجيره تامين