اخبار
 1399/05/29  تاریخ خبر
کدام مرز‌های کشور برای تجارت باز هستند؟

هدايتي گفت: تمامي مرز‌هاي ترانزيت جاده‌اي ايران به جز ترکمنستان باز و تردد کاميون‌ها در آنجا برقرار است.

 مديرکل ترانزيت حمل و نقل از سازمان حمل و نقل جاده اي با بيان اينکه هم اکنون تمامي مرزهاي ترانزيت ايران با کشورهاي مختلف باز شده است، گفت: به جز مرز ترکمنستان ساير مرزهاي کشور باز است و تردد رواني در اين مرزها انجام مي شود.

او ادامه داد: هم اکنون تمامي پروتکل هاي بهداشتي در مرزهاي کشور به صورت کامل رعايت مي شود و از سوي ديگر ايجاد تونل‌هاي ضدعفوني براي کنترل بيشتر در مرز بين کشورهاي در دستور کار قرار گرفته است.

مديرکل ترانزيت و حمل ونقل سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با بيان اينکه تردد در برخي از مناطق افغانستان به حالت عادي بازگشته است، افزود: بخش عمده اي از جابجايي تجاري کالاها هم اکنون با کشور عراق و افغانستان صورت مي گيرد و خوشبختانه ترانزيت هم در اين بخش ها انجام مي شود.

او تاکيد کرد: هم اکنون ترددها و تخليه کالاها کاميون به کاميون هست و ايران هم در اين بخش در حال تلاش است.

هدايتي تاکيد کرد: اخيرا شلمچه در مرز عراق که بسته شده بود با رايزني هاي صورت گرفته بازگشايي شده و تعداد تردد کاميون ها در اين بخش در حال انجام است.  در کشور ترکيه و مرز بازرگان اين کشور محدوديت هاي به دليل کنترل ويروس کرونا ايجاد کرده اما در حال رايزني هستيم تا با ايجاد کنترل‌هاي بهداشتي بتوانيم با محدوديت از اين مرزها تردد کنيم.

هدايتي به جابه جايي مسافر از مرزهاي بين المللي اشاره کرد و گفت: جابه جايي مسافران هم اکنون از مرزها انجام نمي‌شود به صورت محدود تنها افرادي که تابعيت دوگانه دارند و يا تبعه کشور از جمله عراق و يا ترکيه هستند انجام مي شود.

او ادامه داد: هم اکنون در حال رايزني با بسياري از کشورها از جمله  ترکمنستان و ترکيه هستيم اما با اين وجود تردد در آنها وجود دارد البته  با همکاري  بسياري از دستگاه ها اين موضوع در حال رسيدگي است.

هدايتي همچنين درباره مرز ميلک و درگيري چند هفته پيش در کشور افغانستان هم گفت: اين مرز هم اکنون بازگشايي شده و تنها به دليل درگير رانندگان افغانستاني که خودروهايشان به دليل قاچاق توقيف شده بود  بسته شده بود اما خوشبختانه با پيگيري و  صحبت با رانندگان اين مرز باز شد.

او تصريح کرد: مدتي به دليل  ايجاد صف هاي طولاني از کاميون هاي ايراني و افغاني مشکلاتي ايجاد شده بود که هم اکنون  اين مشکل برطرف شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان