اخبار
 1399/05/29  تاریخ خبر
در نشست توسعه همکاری‌های بندری و حمل و نقل دریایی بین دو کشور ایران و قزاقستان عنوان شد: افزایش تردد کشتی های رو-رو در دریای خزر
نشست توسعه همکاري هاي بندري و حمل و نقل دريايي بين دو کشور ايران و قزاقستان، با حضور خسرو سرايي؛ مديرکل ترانزيت، لجستيک و توافق نامه هاي سازمان بنادر و دريانوردي و خيرالدين نور کنکوف؛ معاون رئيس کميته حمل و نقل وزارت صنعت و توسعه زير ساخت هاي جمهوري قزاقستان، به صورت ويدئو کنفرانس برگزار شد.

در اين نشست که دو طرف بر گام هاي اجرايي جهت توسعه تجارت دريايي تأکيد داشتند، خسرو سرايي خاطرنشان کرد: با تغيير الگوي تجارت در درياي خزر و سرعت گرفتن حمل و نقل کانتينري و کالاهاي يخچالي، درصدديم با مشارکت در توسعه همکاري ها، زيرساخت هاي لازم را مهيا کنيم.

مديرکل ترانزيت ، لجستيک و توافق نامه هاي سازمان بنادر با بيان اينکه دو کشور ايران و قراقستان با امضاي موافقت نامه کشتيراني تجاري در سال 2015، همکاري هاي دو جانبه بسيار خوبي در حوزه حمل و نقل دريايي دارند، افزود: طي سال هاي گذشته، حمل و نقل ترانزيتي بين دو کشور رشد قابل توجهي داشته است و با بهبود فرايندها و توسعه زيرساخت هاي بندري و دريايي، اين روند، قابليت ارتقاي بيشتري خواهد داشت.

به گفته سرايي، يکي از رويکرد سازمان بنادر و دريانوردي در توسعه همکاري ها با طرف قزاقي، راه اندازي تردد کشتي هاي رو - رو ( کشتي هاي حمل خودرو) است.

استقبال بنادر قزاقستان از سرمايه گذاري هاي زيربنايي

به گزارش سازمان بنادر و دريانوردي، در اين نشست همچنين معاون رئيس کميته حمل و نقل وزارت صنعت و توسعه زير ساخت هاي جمهوري قزاقستان نيز با تأکيد بر اينکه مبادلات تجاري بين ايران و قزاقستان نبايد تحت تاثير شرايط ناشي از انتشار ويروس کوويد 19 قرار گيرد، گفت: بنادر آکتائو و کوريک از هر گونه طرح هاي سرمايه گذاري زيرساختي در زمينه هاي کانتينري و ايجاد خطوط کشتيراني رو – رو حمايت مي کند.

خيرالدين نور کنکوف با اشاره به اجراي پروتکل شانزدهمين نشست کميسيون همکاري در زمينه تجاري، اقتصادي، علمي، فني و فرهنگي بين ايران و قزاقستان، گفت: دولت قزاستان در طرح هاي توسعه اي خود به دنبال خريد 2 فروند شناور رو - رو تا دو سال آينده است.

بر اساس اين گزارش، در اين نشست دو طرف در خصوص « راه اندازي تردد شناورهاي رو – رو بين بنادر آکتائو و کوريک با بنادر شمالي ايران» و « تشکيل کارگروه مشترک طي يک ماه براي تهيه پيشنهادهايي در مورد راه اندازي تردد کشتي هاي رو- رو » توافق کردند.

همچنين دو طرف با تاکيد بر توسعه حمل و نقل کانتينرها با کشتي فيدر بين بنادر آکتائو و بنادر شمالي ايران، توافق کردند به منظور افزايش ترافيک کانتينرها، يادداشت تفاهمي نيز در اين راستا منعقد خواهند کرد.

افزون بر اين، دو طرف در حوزه امور دريانوردان و سند شناسايي گواهينامه هاي شايستگي دريانوردان، توافق کردند جهت آشنايي متقابل و  صدور ديپلم براي دريانوردان را بررسي و در صورت لزوم، کارگاه هاي آموزشي جهت اجراي کنوانسيون مذکور را برگزار کنند.

در اين نشست همچنين مديران کل بنادر اميرآباد، انزلي و نوشهر با تشريح عملکردها و روند فعاليت اين بنادر طي دو سال گذشته، در خصوص رويکردهاي توسعه اي و سرمايه گذاري در بنادر شمالي ايران توضيحاتي ارائه دادند.

در همين راستا، مجيد صابر؛ سفير جمهوري اسلامي ايران در قزاقستان نيز با اشاره به رويکرد دولت دوازهم براي توسعه روابط با همسايگان حوزه خزر، بر توسعه همکاري هاي تجاري و اقتصادي دو کشور ايران و قزاقستان، به ويژه در شرايط حساس کنوني تاکيد کرد.

در پايان اين نشست مديرکل ترانزيت، لجستيک و توافق نامه هاي سازمان بنادر با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران به توسعه روابط در حوزه تجارت دريايي با کشور قزاقستان مصمم است، اظهار داشت: حتما در کوتاه مدت، تردد کشتي هاي رو رو در درياي خزر را توسعه خواهيم داد.

سرايي با اشاره به آمادگي ايران جهت سرمايه گذاري مشترک دريايي و بندري به ويژه در خصوص ايجاد خط کشتيراني مشترک رو - رو ، تاکيد کرد: در همه بنادر ايران در جنوب خزر، امکان پذيرش کشتي هاي رو رو و قابليت عمليات کانتينري وجود دارد.

 معاون رئيس کميته حمل و نقل وزارت صنعت و توسعه زير ساخت هاي جمهوري قزاقستان نيز از پيشنهادهاي توسعه اي و سرمايه گذاري در بنادر و شرکت هاي کشيتراني ايراني استقبال کرد.

منبع:  پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي،