اخبار
 1399/05/21  تاریخ خبر
افتتاح پروژه آزمایشی کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان- ازبکستان
مديرکل ترانزيت گمرک گفت:کريدور ترانزيتي ايران - افغانستان-ازبکستان با عبور آزمايشي دو دستگاه کاميون از ايران به افغانستان و در نهايت ازبکستان به صورت آزمايشي فعال شد.

مصطفي آيتي مديرکل ترانزيت گمرک ايران اعلام کرد: براي اولين بار دو کاميون از مبدا گمرک شهيد رجايي بندرعباس به مقصد  ازبکستان از مسير افغانستان ارسال شد.
در پي موفقيت افتتاح کريدور کتاي و ارسال کالا از گمرک شهيد رجايي بندرعباس به مقصد قرقيزستان و تاجيکستان در 5 مرداد 99، اين بار محموله هاي ترانزيتي از اين گمرک، توسط دو دستگاه کاميون تحت صحابت کارنه تير با خروج از گمرک مرزي دوغارون و عبور از کشور افغانستان به مقصد ازبکستان ارسال شد.
 وي افزود:توسعه کريدورهاي ترانزيتي از مسير افغانستان به عنوان مسيري کوتاه و کم هزينه به مقصد کشورهاي آسياي ميانه، با استفاده از کارنه تير، مورد حمايت اکو, ايرو بوده و گمرک ايران با همکاري اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي ايران، مصمم به توسعه آن با استفاده ار کارنه تير است.

مديرکل ترانزيت گمرک گفت:با افتتاح ازمايشي اين کريدور، به نظر مي رسد افغانستان عزم جدي در توسعه ترانزيت در قلمرو خود و اتصال کشورهاي اسياي ميانه به آبهاي جنوب از جمله بنادر خليج فارس و درياي عمان (چابهار) را دارد.
آيتي افزود:در پي فعال کردن کريدور حمل و نقل ترکيبي هند-چابهار-افغانستان با استفاده از کارنه تير، توسعه کريدورهاي جديد از طريق افغانستان  به مقصد کشورهاي آسياي ميانه، از سال 98 آغاز و با افتتاح کريدور کتاي و ارسال 7 دستگاه کاميون به تاجيکستان و قرقيزستان رسما اجرايي شد.  

کريدور جديد ايران - افغانستان - ازبکستان مي تواند بعنوان يک مسير جديد کوتاه و کم هزينه، نقش موثري در توسعه تجارت و همکاري هاي منطقه اي داشته و منجر به افزايش صلح و امنيت پايدار در افغانستان شود.

وي تصريح کرد: اهميت اين کريدور از آنجا بيشتر مي شود که ازبکستان اخيرا به درخواست اجراي پروژه تير الکترونيکي (eTIR) ج.ا.ايران پاسخ مثبت داده و با ايجاد زيرساختهاي لازم در نرم افزار آسيکوداي گمرک افغانستان، اجراي اولين کريدور الکترونيکي کارنه تير   eTIR Corridor (ايران-افغانستان-ازبکستان) در بين 76 کشور عضو کنوانسيون تير امکانپذير شد.          
مديرکل ترانزيت گمرک افزود: جمهوري اسلامي ايران، اقتصادي ترين مسير براي ترانزيت کالاهاي کشورهاي آسياي ميانه (CIS) به دليل دسترسي کوتاه به ابهاي آزاد بوده و توسعه مسيرهاي جديد از جمله کريدور ايران-افغانستان-ازبکستان با افزايش سرعت ارسال کالا و کاهش هزينه ها، منجر به توسعه تجارت و نهايتا رشد اقتصادي منطقه خواهد شد، در واقع اين مسير در کنار مسير ترکمنستان به ارتقاي حمل و نقل، ترانزيت و تجارت در منطقه اکو کمک مي کند.
آيتي در خصوص پروژه هاي تير الکترونيکي گفت:گمرک جمهوري اسلامي ايران با اجراي پروژه هاي تير الکترونيک (eTIR) با کشورهاي ترکيه (1394)، آذربايجان (1398) و حمل و نقل ترکيبي اسلوني-ايران(1396)، هند-چابهار-افغانستان(1398)، کريدور کتاي ( مرداد 1399) تلاش کرده است تا با توسعه ابزارها و مسيرهاي ترانزيتي بستر لازم براي فعالين ترانزيت را فراهم کند.

وي در خصوص نتايج اقتصادي توسعه ترانزيت اظهار داشت: توسعه ترانزيت، ضمن ايجاد درآمد و افزايش اشتغال منجر به گسترش مناسبات منطقه اي نيز خواهد شد.
آيتي در خصوص اعضاي کنوانسيون تير و اهداف آن گفت:کنوانسيون گمرکي کارنه تير مربوط به تضمين ترانزيت کالا بوده که 76 کشور از جمله اقتصادهاي بزرگ دنيا، چين، اتحاديه اروپا، هند، روسيه،... عضو آن بوده و تسهيل کننده عبور کالا در بين کشورهاي مسير هستند.

منبع: گمرک نيوز