اخبار
 1399/05/04  تاریخ خبر
گسترش تعاملات سه کشور ایران ، افغانستان و ازبکستان در حوزه حمل و نقل و ترانزیت
در ديدار وزير راه و شهرسازي کشورمان با وزراي حمل و نقل افغانستان و ازبکستان ، موضوع گسترش همکاري هاي سه کشور در حوزه حمل و نقل و ترانزيت بررسي شد .

محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي در نشست سه جانبه توسعه همکاري‌هاي حمل و نقل و ترانزيت ميان جمهوري اسلامي ايران ، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري ازبکستان ، از احياي موافقتنامه سه جانبه اي که پيش تر بين سه کشور در حوزه حمل و نقل و ترانزيت به امضا رسيده بود خبر داد و گفت : احيا و حفظ همکاري ها و تعاملات کشورهاي منطقه به ويژه ايران ، افغانستان و ازبکستان به ويژه در شرايط کنوني که جهان با ويروس کرونا دست و پنجه نرم مي کند و نياز بيشتري به تعاملات و همکاري ها وجود دارد ، مورد تاکيد جمهوري اسلامي ايران است .

وزير راه و شهرسازي در عين حال از تشکيل کارگروه سه جانبه با انتخاب نمايندگاني از سفرا و معاونان وزراي حمل و نقل سه کشور خبر داده و با اعلام اين مطلب که شهرام آدم نژاد ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در اين کارگروه مسئوليت داشته و موارد را بررسي مي کند ، افزود : کارگروه همکاري هاي سه جانبه در زمينه حمل و نقل و ترانزيت بين سه کشور ايجاد مي شود که پيشنهاد مي شود اين کارگروه کار خود را از ماه اوت آغاز کند .

عضو کابينه دولت دوازدهم با اشاره به اينکه کارگروه منتخب ، ترتيبات و هماهنگي‌هاي لازم را براي موضوع گستري همکاري‌ها بين وزراي سه کشور انجام مي‌دهند ، توضيح داد : کاروان پيش‌رويي با تعداد مشخصي کاميون ، محموله هاي کانتينري را به شکل آزمايشي در مسير ازبکستان از طريق مرز ترمس منتقل مي کنند ، تا اين مسير و شرايط آن سنجيده شود . ترتيبات اجرايي و هماهنگي اجرايي و امنيتي اينکار توسط دولت افغانستان انجام خواهد شد .

وي در ادامه گفتگوي خود با وزراي حمل ونقل افغانستان و ازبکستان به موضوع چابهار اشاره کرد و گفت : در حال حاضر ، تعاملات سه جانبه ايران ، هندوستان و افغانستان برقرار بوده و روزانه کشورهاي افغانستان و هندوستان از بندر چابهار در حال استفاده و حمل و نقل بار هستند . پروژه احداث خط آهن چابهار به زاهدان که بندر چابهار را به شبکه سراسري ريلي کشور متصل مي‌کند کاملا فعال و برقرار است و در سال 2021 از اين خط آهن بهره برداري خواهيم کرد .

آمادگي ايران براي پذيرش سرمايه‌گذاري در بندر چابهار

وي تصريح کرد : ايران آمادگي دارد تا سرمايه گذاري ازبکستان را در خصوص سرمايه گذاري در بندر چابهار ، بپذيريد .

عضو کابينه دولت دوازدهم يادآور شد : با توجه به اينکه سه کشور ايران ، افغانستان و ازبکستان جزو کنوانسيون تير هستند ، به  منظور ايجاد هماهنگي براي تسهيل در تردد و ترانزيت ، کارگروه‌هاي ويژه تشکيل مي‌شود که بعدها نتايج بررسي هاي اين کارگروه مي تواند به امضاي تفاهم نامه همکاري هاي جديد بين سه کشور در حوزه ترانزيت و حمل و نقل ، منجر شود . ايجاد فرصت‌هاي متنوع ترانزيتي در شرايط کرونايي براي ايران و کشورهاي منطقه ضرورتي اجتناب ناپذير است که موجبات تعاملات بين کشورهاي منطقه را فراهم مي‌کند .

وي گفت : عضويت راه آهن جمهوري اسلامي ايران در گروه اتحاديه راه آهن هاي کشورهاي مشترک المنافع موجب شده تعاملات ريلي بين کشورها و همچنين پروتکل پنج جانبه اي که با حوزه کشورهاي درياي خزر و ترکيه مبادله شده است ، تقويت شود . امروز تبادلات ريلي و تجارت بين کشورهاي مشترک المنافع و ايران از طريق خط آهن ايران برقرار است و روزانه تعداد قابل ملاحظه اي واگن باري بين ايران و ترکيه تبادل مي شود که به مقصدهاي گوناگون ارسال مي‌شود . همچنين در خصوص تبادلات حوزه خزر از بنادر درياي خزر با کشورهاي حوزه خزر به ويژه با قزاقزستان که يکي از بخش هاي مسير کريدور شمال - جنوب به بندر آکتائو ست ، برقرار است .

ظرفيت بنادر ايران شمالي و جنوبي ايران260 ميليون تن است

عضو کابينه دولت دوازدهم با اشاره به اينکه در حال حاضر ، ظرفيت بنادر ايران در درياي خزر ، خليج فارس و درياي عمان بيش از 260 ميليون تن است ، گفت : در سال 2019 بيش از 155 ميليون تن بار از بنادر ايران جابه جا شد و ظرفيت ها و برنامه هاي توسعه اي مي‌تواند استعداد حداقلي 50 ميليون تن بار ترانزيتي را براي کشورهاي منطقه از جنوب به شمال و شرق به غرب فراهم کند .  

وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد : فرصت و ظرفيت براي تشکيل شرکت هاي حمل و نقل ترکيبي مستقل و يا مشترک بين بخش هاي خصوصي سه کشور ايران ، افغانستان و ازبکستان وجود دارد تا اين شرکت هاي حمل و نقل ترکيبي بتوانند بار را از مبدا تا مقصد از طريق دريا، ريل و جاده جابه جا کنند . اين شرکت هاي حمل و نقل ترکيبي با حمل بار از مبدا تا مقصد هم موجب رونق مسيرهاي مورد بهره برداري مي‌شوند و هم حجم تبادلات تجاري بين کشورهاي منطقه و به ويژه ايران، افغانستان و ازبکستان را گسترش مي دهند .

آمادگي ايران براي ميزباني ازبکستان و افغانستان براي امضاي تفاهم نامه سه جانبه مشترک در حوزه تزانزيت

اسلامي از اعلام آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي ميزباني مذاکرات تکميلي و نهايي توسعه همکاري‌هاي حمل و نقلي و ترانزيتي سه کشور ايران ، افغانستان و ازبکستان خبر داد و گفت : ايران آمادگي دارد تا ميزبان افغانستان و ازبکستان براي مذاکرات تکميلي بعد از بررسي هاي کارگروه تشکيل شده باشد . اميد است ماحصل مذاکرات و بررسي هاي کارشناسي کارگروه منتخب در سطح وزرا به ميزباني جمهوري اسلامي ايران ، امضا و مبادله شود .

وي يادآور شد : موافقتنامه سه‌جانبه‌اي پيش‌تر بين سه کشور ايران ، افغانستان و ازبکستان به امضا رسيده بود که اعتبار آن 10 ساله بود و در سال 2011 زمان آن سپري شد . هم اکنون اين فرصت وجود دارد تا اين تفاهم نامه احيا شده و بازنگري شود و در روابط آتي ، ملاک عمل و مورد گفتگوي سه کشور باشد . 

منبع: پرتال حمل و نقل