اخبار
 1399/04/07  تاریخ خبر
درخواست بخش خصوصی از دولت: بازنگری در بخشنامه ممنوعیت ترانزیت سوخت

 رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي کشور خواستار بازنگري در بخشنامه ممنوعيت ترانزيت سوخت از کشور شد.

در نامه غلامحسين شافعي به محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي عنوان شده است: برابر بخشنامه شماره ...مورخ 31 ارديبهشت 99 هيئت وزيران در خصوص ممنوعيت ترانزيت مشتقات نفتي و هيدروکربن‌ها از قلمرو کشور تا پايان سال 99، محمولاتي که قبل از صدور اين بخشنامه وارد کشور و پروانه ترانزيت براي آنها صدر شده است نيز مشمول مفاد بخشنامه موصوف شده‌اند.

در بخش ديگري از اين نامه تاکيد شده است: صدور بخشنامه مزبور بدون در نظر گرفته شدن قراردادهاي منعقده موجب شده تا شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي فعال در حوزه ترانزيت با هزينه‌هاي زيادي بابت اجاره مخازن و ناوگان حمل مواد سوختي مواجه شوند و در عين حال صاحبان کالاهاي خارجي نيز ادعاي ضرر و زيان از شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي ايراني مرتبط با موضوع داشته باشند...

در اين نامه همچنين  آمده است: خواهشمند است به منظور جلوگيري از ضرر و زيان‌هاي احتمالي و به خطر افتادن جايگاه و موقعيت ترانزيتي کشورمان نزد صاحبان کالاهاي خارجي، دستور فرماييد بخشنامه مورد بحث بازنگري شود تا منافع اين ممنوعيت متوجه کشورهاي همسايه نشود.

 بر اساس بخشنامه پيوست ترانزيت مشتقات نفتي و هيدروکربن‌ها از کشور تا پايان امسال ممنوع شد.

منبع: تين نيوز