اخبار
 1399/03/31  تاریخ خبر
جلسه هم اندیشی هیئت مدیره انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران با انجمن کشتیرانی برگزار شد
 به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، اين نشست با حضور جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ،مير فتحعلي سيد زنوزي دبير انجمن ايران ، افسانه فخري و قربان جعفرزادگان از اعضاي هيئت مديره انجمن ايران ،  مسعود عطري رئيس بخش فورواردري و لجستيک ، روزبه مختاري رئيس هيئت مديره ، محمد نيک پي نائب رئيس هيئت مديره و حسين ناجي پور عضوهيات مديره و خزانه دار انجمن کشتيراني و خدمات وابسته ايران روز دوشنبه مورخ 26 خرداد ماه در سالن اجتماعات انجمن ايران برگزار شد.
در ابتداي نشست   مير فتحعلي سيد زنوزي دبيرانجمن   دستور جلسه را به اين شرح عنوان کردند :
1-بررسي نحوه اخذ  تعهد شرکتهاي کشتيراني مشخص شود و پيشنهاد ما اين است که با همفکري يکديگر  در مورد تعهدنامه  متحدالشکل به توافق برسيم .
2-  موضوع بعدي قرارداد بيمه کانتينر استکه قرار بر اين بود از طرف انجمن کشتيراني متن قرارداد به همراه اشکالات آن دراختيار انجمن ايران قرار گيرد که تاکنون اين قرارداد از طرف انجمن کشتيراني دريافت نشده است. با توجه به اينکه در حال حاضرانجمن ايران با بيمه پاسارگاد همکاري دارد به نظر مي رسد با درايت آقاي سمساريلربتوانيم نظر مساعد بيمه پاسارگاد را در اين زمينه جلب کنيم.
3- اصلاح تفاهم نامه که براساس مصوبه کميسيون ماده 20 است . پيشنهاد ما اين است کهاين تفاهم نامه يا عوض شود و يا اينکه الحاقيه براي آن صادر شود.
4- نحوه اجراي اين تفاهم نامه و زمان اجراي آن مشخص شود.
 در ادامه افسانه فخري عضو هيئت مديره انجمن ايران به مضامين تعهدنامه ها و 15 روز معافيتي که براي کانتينرهايي که به دليل انسداد مرز معطل شده اند اشاره و اذعان داشتند که برخي از شرکتها در اجراي آن تعلل مي کنند.
جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران مفاد توافقنامه بين انجمن ايران و انجمن کشتيراني را قرائت کردند .
ايشان در ادامه اظهار داشتند : ما بايد برخي از مفاد اين تفاهم نامه را به اطلاع شرکتها برسانيم   تا زماني که يک شرکت فورواردر به يک شرکت کشتيراني مراجعه ميکند در خصوص پرداخت تضامين بتوانند به اين مفاداستناد کنند .
روزبه مختاري رئيس هيئت مديره انجمن کشتيراني و خدمات وابسته ايران در رابطه با مفاد توافقنامه اظهار داشتند: اولين موردي که سريعا بايد بررسي شود مشکلات مربوطبه افزايش تعداد روزي است که براي ماندگاري کانتينر داريم. اگر موافق باشيد يک نامه مشترک به کميسيون ماده 20   وزارت راهو شهرسازي در رابطه با اين موضوع و مشکلاتمربوط به تعداد روزهاي ماندگاري کانتينرارسال کنيم.
 وي همچنين در خصوص تعهد نامه مشترک اظهارداشتند : کميته کانتينري  در حال حاضر اين مورد را در دست بررسي دارد. ما در حال تهيه يک فرم متحد الشکل  در رابطه با تعهد نامه هستيم که ميتوانيم به عنوان پيشنهاد ارايه دهيم همچنين ما مي توانيم اين فرم را بايکديگر در يک جلسه مشترک بررسي کنيم.
در اين نشست در خصوص نحوه گسترش و تحکيم همکاريهاي  في مابين اعضاء دو انجمن تاکيد و مقرر شد  راهکارهاي ارائه تسهيلات لازم از طرف اعضاء انجمن ايران و اعضاء انجمن کشتيراني تدوين و ابلاغ شود.