اخبار
 1399/03/13  تاریخ خبر
رئیس هیئت مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی ایران در نشست بررسی طرح نوسازی ناوگان جاده ای : جایگاه حمل ونقل بین المللی در این دستور العمل جدید نوسازی ناوگان کجاست ؟

به گزارش روابط عمومي  انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، نشست بررسي نوسازي ناوگان جاده اي با حضور آقايان جواد سمساريلر رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران، ميرفتحعلي سيدزنوزي دبير ،   مهران قرباني معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌‌ونقل جاده‌اي ، صدراله بمانا مشاوررئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و منوچهر سلمانزاده مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين‌المللي امروز 13 خرداد ماه در محل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي برگزار شد.
 رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران در رابطه با طرح نوسازي ناوگان اظهار داشتند: شأن نزول نوسازي ناوگان از حمل و نقل بين المللي آغاز شده بود با توجه به اينکه کشورهاي اروپايي وسايل نقليه ما را به علت فرسودگي جريمه مي کردند   و اجازه رفت و آمد نداشتيم   بنابراين در برنامه پنجم توسعه براي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي اين امتياز در نظر گرفته شد که شرکتها مي توانند کاميون نو وارد کنند که تعدادي کاميون توسط شرکتها وارد شد. اما اين طرح جديد فقط مناسب حمل و نقل داخلي است نه بين المللي .در اين طرح توليد کننده را وارد کننده در نظر گرفتيد  . بيش از 10 سال است که اين برنامه وجود دارد واقدامي صورت نگرفته است . جايگاه حمل ونقل بين المللي در اين دستور العمل جديد نوسازي ناوگان کجاست ؟ با توجه به آيين نامه موجود جايگاهي براي حمل ونقل بين المللي در نظر گرفته نشده است.
دبير انجمن حمل و نقل بين المللي ايران  دراين باره عنوان کردند: همانطور که در جلسات قبل هم مطرح شده بود در ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون صادرات و واردات اشاره شده که شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در رابطه با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسايط نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده ‌اي و راه ‌آهن، ‌دستورالعملهاي مربوط را باتوجه به نكات زير تصويب و جهت اجراء به كليه ارگانهاي ذي ‌ربط ابلاغ خواهد نمود :
1 ـ تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده ازابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني .
2 ـ ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني .
 اين قانون سال 99 است در رابطه با تسهيلات شما تسهيلاتي براي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي در نظر نگرفته ايد اگر تسهيلاتي براي ما در نظر گرفته شود ميتوانيم ماشين وارد کنيم . در اين طرح توليده کننده، وارد کننده  هم در نظر گرفته شده است که ما با اين موضع مخالف هستيم . در رابطه با تسهيلات ما دوقانون داريم  ماده 20   قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمروجمهوري اسلامي ايران بانک مرکزي جمه وري اسلامي ايران مکلف است حمايت‌هاي مالي و اعتباري ازشرکت‌ها حمل و نقل بين‌المللي ايراني که در امر‌ترانزيت فعال مي‌باشند به عمل آ ورد . در حال حاضر دلار 17 هزار تومان است يعني 40 درصد افزايش قيمت داشتيم در حال حاضر هم اگر براي واردات تعللي صورت گيردقطعا افزايش قيمت خواهيم داشت .در اين وضعيت همانطور آقاي سمساريلر عنوان کردند شرکتهاي ما نمي توانند در سامانه   ثبت نام کنند چون ما را با وارد کننده  يکسان در نظر گرفته ايد در حالي ما وارد کننده نيستيم ما طبق آيين نامه سازمان حمل و نقل زمينه فعاليتمان حمل و نقل است اگر قرارباشد شرکت حمل و نقل بين المللي با وارد کننده در يک سطح قرار گيرد پس مزيت ما درحمل ونقل بين المللي چيست؟
اميري معاون سابق دفتر ترانزيت در رابطه با نقاط ضعف اين طرح عنوان کردند: در اين طرح مشخص نشده است که بعد از ثبت سفارش تخصيص ارز به چه صورت است؟

بمانا مشاور رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در رابطه با انتقادات مطرح شده بيان کردند: تمام انتقادات مطرح شده از سوي انجمنها بجاست . در جلسه امروز سازمان توسعه و تجارت سازمان استاندار مخالفت شديد خود را با اين طرح اعلام کردند و با وارد شدن ناوگان زير 3   سال   مخالف هستند . اين طرح پس از مکاتبات ومخالفتهاي بسياري که طي دو سال گذشته صورت گرفته مورد موافقت واقع شده است ما به مشکلات اين آيين نامه واقف هستيم و تمام تلاشمان را به کار ميگيريم که مشکلات طرح رابرطرف کنيم .
وي در تاييد صحبت مهران قرباني معاون حمل‌ونقل سازما ن راهداري و حمل‌‌ونقل جاده‌اي بيان کردند: همانطور که براي حمل و نقل داخلي ضابطه اي درنظر گرفته شده است بايد براي حمل و نقل بين المللي هم در نظر گرفت . ماهدفمان اين است که موانع را برطرف کنيم تا به مرحله اي برسيم که همه شرکتهاي حمل ونقل بين المللي  اولين و بيشترين واردکننده ناوگان باشند چون تجربه و تخصص بيشتري در اين امر دارند.

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در رابطه با مسائل مطرح شده عنوان کردند: با توجه به صحبت هاي آقاي بمانا کسي که کاميون وارد مي کند با مجوز واردات داشته باشد. واردات و صادرات کار حمل ونقل نيست ، داشتن مجوز واردات منوط به دريافت کارت بازرگاني است که در اين صورت ديگر حمل  و نقل محسوب نمي شود . ما با اين موضوع 100%مخالف هستيم   چون حمل و نقل فقط بايد کارحمل و نقل انجام دهد.
در پايان نشست مهران قرباني معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌‌ونقل جاده‌اي دررابطه با رفع موانع اين طرح عنوان کردند:  حمل و نقل بين المللي جزء   اين طرح هست. اگر شرکتي مالک وسيله حمل باشد قاعدتا فرسوده نيست چون با ناوگان فرسوده اجازه تردد در مسير بين المللي   را ندارد.اگر قصد وارد کردن 10 ماشين نو را دارد ميتواند 10 ماشين فرسوده را تملک کند و از گروه چهار اين طرح استفاده کند . ما کميته فني داريم که در اين کميته سعي مي کنيم به صورت ويژه  ، تسهيلات بيشتري براي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي در نظر گرفته شود . درحال حاضر اينکه 4 گروه اين طرح را به 5 گروه تبديل شود امکان پذير نيست اما ما شروطي رابعد از هماهنگي و مشورت با  انجمن ها درکميته فني در  نظر ميگيريم تا شرکتهاي حمل ونقل بين المللي به صورت ويژه تر در اين طرح نظر گرفته شوند و تلاشمان اين است که اين تغييرات را تا يک هفته آينده در سامانه اعمال کنيم.