اخبار
 1399/02/29  تاریخ خبر
بار کامیون‌های ایرانی تخلیه نمی‌شود

دبير کانون انجمن‌هاي صنفي کاميون‌داران کشور با بيان اينکه خسارت توقف هر روز کاميون 675 هزار تومان است، گفت: به طور مشخص مشکل کاميون‌داران و رانندگان در مرز ميرجاوه اين است که در اين مرز بعد از توقف کاميون‌ها با کاهش قيمت نفت، انگيزه تجار پاکستان براي خريد و تحويل بار با قيمت قبل از کاهش نرخ نفت کم شده است.

احمد کريمي درباره دليل مشکلات ايجاد شده در مرز ميرجاوه براي کاميون‌ها ايراني اظهار داشت:‌ عمده‌ترين مشکل مرز ميرجاوه و ساير مرزها به ناهماهنگي در روابط بين شرکت‌هاي حمل و نقل، صاحبان کالا و حمل کنندگان برمي گردد. بارها از سازمان راهداري خواسته شده که شرح وظايف هر يک از آنها را مشخص و به آن ها تفهيم کند.

وي تاکيد کرد: اگر در دستورالعمل‌ها قيد مي‌شد که ديرکرد به توقف کاميون‌ها در مرز تعلق نمي‌گيرد، مسئوليت اين توقف در مرزها بر عهده کاميون داران قرار مي‌گرفت و گفته مي ‌شد که کاميون داران ريسک اين شرايط را پذيرفته‌اند اما امروز سازمان راهداري نمي‌تواند به شرکت‌ها پرداخت خسارت توقف به کاميون‌داران را تکليف کند اين در حالي است که وقتي براي يک شرکت حمل ونقل بين الملي مجوز فعاليت صادر مي‌شود نيازمند يک ضمانت‌نامه قوي است.

کريمي با بيان اينکه يکي از مهم‌ترين دلايل وقوع اين مشکلات براي کاميون داران در مرزها عدم هماهنگي بين سازمان و شرکت‌هاي حمل و نقل و کاميون‌داران است، گفت: در حال حاضر براساس دستورالعمل‌هاي موجود خسارت توقف روزانه کاميون‌ها 675 هزار تومان است که بايد به کاميون‌داران و رانندگان اين رقم پرداخت شود.

دبير کانون انجمن‌هاي صنفي کاميون‌داران کشور تاکيد کرد: به طور مشخص مشکل کاميون‌داران و رانندگان در مرز ميرجاوه اين است که در اين مرز بعد از توقف کاميون‌ها با کاهش قيمت نفت، انگيزه تجار پاکستان براي خريد و تحويل بار با قيمت قبل از کاهش نرخ نفت کم شده است.

کريمي ادامه داد: به همين دليل در شرايطي که مرز باز شده است اما شاهد آن هستيم که کاميون‌هاي وارد شده به مرز هنوز بار خود را تخليه نکرده‌اند که اين خسارت تاخير در تخليه هم به زيان رانندگان و کاميون داران اضافه شده است.  

منبع: خبرگزاري ايلنا