اخبار
 1399/02/10  تاریخ خبر
۸۹ درصد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی تعطیل شدند
رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: در اقدامات اخير دولت ترکيه با بستن مرزهاي خود از سوم اسفند ماه 98 بر روي رانندگان و ناوگان ايراني به بهانه شيوع کرونا باعث گرديده تا 89 درصد شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايراني به تعطيلي کشيده شوند.غلامحسين شافعي در نامه‌اي به وزير راه و شهرسازي درخواست کرد در صورت عدم امکان تردد کاميون‌هاي ايراني به داخل ترکيه، با اقدام متقابل و مشابه مبتني بر دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت، از ورود کاميون‌هاي ترک به کشور بطور کامل جلوگيري بعمل آيد. در اين نامه آمده است:احتراما همانطور که مستحضر هستيد حمل و نقل بين المللي جاده‌اي کشور به ويژه شرکت‌هاي کريري فعال در حوزه کارنه تيرکه بالغ بر 450 شرکت و نزديک به 15 هزار راننده را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد. متاسفانه در اقدامات اخير دولت ترکيه با بستن مرزهاي خود از سوم اسفند ماه 98بر روي رانندگان و ناوگان ايراني به بهانه شيوع کرونا باعث گرديده تا 89 درصد شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايراني به تعطيلي کشيده شوند.اين در صورتي است که ناوگان حمل و نقل بين المللي جاده اي ترکيه کماکان از مرزهاي بازرگان و پلدشت مورد پذيرش واقع و در برگشت نيز با بارگيري مجدد مبادرت به خروج مي‌نمايند. بديهي است اين اقدامات موجب نگراني و اعتراض شديد شرکت‌هاي حمل و نقل و رانندگان را در پي داشته به طوري که ترک‌ها با زيرکي شرايط کوويد- 19 را به يک فرصت استراتژيک کوتاه و بلندمدت مبدل ساخته اند.انتخاب مسير جايگزين براي دور زدن ترکيه به سمت اروپا از طريق درياي سياه با بسته بودن مرز گرجستان و عدم پذيرش رانندگان ايراني در آن کشور عملا ناممکن و تنها مسير از طريق روسيه خواهد بود که آن نيز شرايط و هزينه هاي خاص خود را دارد.بدون شک حمل و نقل کالا با ناوگان خودي هزينه کمتري را براي وارد يا صادر کننده ايراني خواهد داشت ولي در شرايط فعلي وابستگي تحميلي به ناوگان ترکيه در حوزه جاده‌اي ضربه‌هاي بدي را به چرخه اقتصاد ملي وارد مي‌سازد و تبعات منفي متعددي ديگري از جمله چند برابر شدن کرايه حمل، نابساماني قيمت تمام شده کالا در بازار داخلي، رکود ، عدم امکان رقابت پذيري در بازارهاي بين المللي و بالا رفتن نرخ تورم دو رقمي را پديدار مي سازد.بدون شک فعالان اقتصادي در حوزه صادرات و واردات تحت هيچ شرايطي مايل به تعطيلي شرکت‌هاي حمل و نقل نمي‌باشند بلکه معتقدند حفظ و حمايت از منافع ملي امري اجتناب ناپذير تلقي و شايسته از کليه بخش‌هاي از توانمندي و ظرفيت داخلي خود استفاده کنند.به همين منظور تقاضا دارد، در صورت عدم امکان تردد کاميون‌هاي ايراني به داخل خاک ترکيه با اقدام متقابل و مشابه مبتني بر دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت از ورود کاميون‌هاي ترک به کشور به طور کامل جلوگيري به عمل آورند.

منبع: خبرگزاري ايلنا