اخبار
 1398/10/29  تاریخ خبر
صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از مالیات معاف شد
نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي مقرر کردند صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري- صنعتي، از پرداخت ماليات معاف شود.
 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس ماده 10 قانون ماليات بر ارزش افزوده را به تصويب رساندند.

بر اساس اين مصوبه موارد زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند و ماليات خريد نهاده‌هاي آنها مسترد مي‌شود.

الف) صادرات کالاها به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري – صنعتي از طريق مبادي خروجي رسمي با ارائه پروانه ثبت گمرکي صادره توسط گمرک يا برگ خروجي (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهي انجام کار که به تأييد نزديک‌ترين نمايندگي رسمي جمهوري اسلامي ايران در کشور مقصد رسيده باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانک مرکزي يا ساير اسناد و مدارک مثبته.

ب) خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده هاي نفتي (بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع و سوخت هوايي)، گاز طبيعي و برق.
 
*** تبصره‌ها
 
تبصره يک: فروش کليه فرآورده‌هاي توليدي شرکت‌هاي پالايش به صورت ارزي (فروش سوخت‌هاي هوايي به شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي در فرودگاه‌هاي داخلي)، مرزي (فروش سوخت در جايگاه‌هاي مستقر در نواحي مرزي کشور) و همچنين فروش سوخت داراي پروانه صادراتي گمرک جمهوري اسلامي ايران به کشتي‌ها (بانکرينگ) صادرات محسوب مي‌شود.

تبصره دو: استرداد ماليات خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد که در فهرست مربوط به ماده 141 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 1366/12/03 ذکر شده‌اند، ممنوع است.
 
تبصره سه: خدماتي که توسط اشخاص مقيم ايران (اشخاص حقوقي ايراني، اشخاص حقيقي مقيم ايران، شعب شرکت‌هاي خارجي مقيم ايران) ارائه مي‌شود و محل مصرف خدمات و يا مقصد اراده خدمات داخل يا خارج از کشور باشد، در صورتي که مستقيم يا غير مستقيم ارز حاصل وارد کشور شود، صادرات خدمت محسوب مي‌شود.

منبع: گمرک نيوز