اخبار
 1398/10/22  تاریخ خبر
میر فتحعلی سید زنوزی به عنوان دبیر انجمن انتخاب شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران، طي نشست هيئت مديره  مير فتحعلي سيد زنوزي عضو هيئت مديره انجمن و از فعالان حوزه حمل ونقل بين المللي  به عنوان دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران انتخاب شد.