اخبار
 1398/10/08  تاریخ خبر
رئیس بخش جاده ای و فناوری روز: : آیین نامه بخش ها باید بروزرسانی شود تا عملکرد بهتری نسبت به وظایف خودمان داشته باشیم

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، سيزدهمين جلسه بخش جاده اي و فناوري روز شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران با حضور علي محمودي سراي عضو هيئت مديره و رابط بخش ، جواد ترکمن رئيس بخش ، محمد عدديان و مجيد مرادي نائبان رئيس بخش و 7 نفر از اعضاء مورخ 23آذر ماه در محل انجمن برگزار شد.

جواد ترکمن رئيس بخش جاده اي و فناوري روز موضوع آيين نامه بخشها را مطرح کرده و اظهار داشت:  آيين نامه بخش ها بايد بروزرساني شود تا عملکرد بهتري نسبت به وظايف خودمان داشته باشيم . پيشنهادم اين است که آئين نامه بخش ها توسط اعضاي بخش ها بروزرساني و اصلاح شود.

همچنين محمد عدديان نائب رئيس بخش مذکور در رابطه با اين موضوع عنوان کرد: بخش ها به مرور زمان تکامل يافته و به کارايي خود رسيده اند واگر قرار است نظام نامه اي که تابع آن هستيم را تغيير دهيم بايد اهداف مشخص شود و پيرو آن اهداف، خط سير تغييرات مشخص و مسير رسيدن به جايگزين ها پيدا شود . سپس آيين نامه تغيير يافته را به هيئت مديره پيشنهاد دهيم.

در پايان جلسه مجددا موضوع رتبه بندي شرکت هاي حمل ونقل که از سوي اتاق بازرگاني به انجمن ارسال شده بود مطرح شد و اکثريت حاضران در جلسه  مخالفت خود را با اين موضوع اعلام کردند.