اخبار
 1398/10/02  تاریخ خبر
رَویه‌های گمرکی، تردد کامیون‌ها در مرزهای ایران را کاهش داده است
منبع: روزنامه کيهان