اخبار
 1398/09/04  تاریخ خبر
آغاز به كارچهارمين اجلاس كارگروه راهگذرجاده اي KTAI و پنجمين اجلاس كارگروه راهگذر جاده اي ITIپنجمين اجلاس راهگذرجاده اي  ITI بين كشورهاي پاكستان، ايران و تركيه و چهارمين اجلاس راهگذر جاده اي KTAI بين كشورهاي قرقيزستان، تاجيكستان، افغانستان و ايران به ميزباني سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي صبح امروز در تهران آغاز به كار كرد .

 
.عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس اين سازمان در مراسم افتتاحيه اين اجلاس اظهار داشت: گسترش روزافزون علم لجستيک در روند جهاني شدن، پديدآمدن بازارهاي منطقه اي و سهم قابل توجه هزينه هاي حمل ونقل به ويژه مسيرهاي جاده اي در آن، پي ريزي بنيانهاي جديدي از همکاريهاي منطقه اي را مي طلبد ،که پايه گذاري راهگذرهاي ترانزيتي بالاخص راهگذرهاي جاده اي  ITI , KTAI زير نظر سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو از آن جمله است.وي با بيان اين كه اجرايي شدن اين راهگذر رويدادي بسيارمهم است که حاصل مشارکت منطقه اي و خرد جمعي بين المللي است  ،‌افزود ملت هاي منطقه هرگز نخواهند توانست منافع ملي يا بين المللي خود را به تنهايي به منصه ظهور برسانند. لذا به طور قطع فعالسازي اين دو راهگذر، موجب جهشي در تجارت منطقه اي خواهد شد.رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي خاطر نشان كرد : برگزاري دو اجلاس هم زمان و به منظور بهره برداري از فرصتهاي تجاري در منطقه و متعاقب ارائه گزارش تهيه شده توسط مشاور پروژه، باعث شناخت دقيقتر فرصتها و چالشهاي توسعه ترانزيت در اين دو راهگذر و فرصت ارائه ديدگاهها و نظرات در آن ارتباط مي شود.حسن نيا ياد آور شد :موقعيت ممتاز جغرافيايي کشورهاي عضو اين دو راهگذر به عنوان فصل مشترک مناطق فوق اشاره با اوراسيا و اروپا و پيوند اقيانوس هند با درياي مديترانه، انگيزه اي دوچندان براي عزم ملي و جديت همکاري فيمابين در توسعه ترانزيت از قلمرو يکديگر در چارچوب اين راهگذرها مي باشد.وي افزود: بديهي است فراهم آوري زيرساختهاي مناسب، بالاخص در بخش عمده اي از راهگذر KTAI ، به فوريت به تقاضاهاي عمده موجود پاسخ داده شده و به صورت گسترده در جهت ارتقاي تجارت فيمابين، موثر واقع خواهدشد.معاون وزير راه و شهرسازي بيان كرد :در قلمرو جمهوري اسلامي ايران، نوسازي ناوگان حمل ونقل کالا و مسافر، به رغم برخي مشکلات ناشي از شرايط جديد بين المللي، با جديت ادامه داشته و تاسيسات زيربنايي مهم از جمله گذرگاههاي مرزي و مجتمع هاي خدمات رفاهي به مقدار کافي احداث و در حال توسعه کمي و کيفي بوده و جزئيات اطلاعات آنها علاوه بر تارنماي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در ديگر تارنماهاي رسمي از قبيل IRU قابل دسترس بوده و در گزارش مشاور اكو نيز به درستي به آن اشاره شده است.حسن نيا افزود :علاوه بر آن، بهسازي معابر ترانزيتي و رفع نقاط سانحه خيز نيز در دست پيگيري و از اولويتهاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي بوده و تسهيل مقررات اداري و تسريع در جريان عبور کالا از کشور از جمله اولويتهاي مهم در بخش ترانزيت است.وي خاطر نشان كرد :سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي همواره از مشارکت نهادهاي بين المللي و شرکتهاي خارجي در طرحهاي سرمايه گذاري متنوع بخش جاده‌اي استقبال نموده است.رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در ادامه اظهار داشت : حمل ونقل بين‌المللي جاده اي مسافر و کالا، علاوه بر تبعيت از مقررات ملي، تابعي از قراردادهاي دو يا چندجانبه بوده ، تغييرات اين قوانين نيز نتيجه تغيير ملاحظات حمل ونقلي و تجاري دولتها و تحولات بين المللي است.وي افزود :اگرچه اسناد حقوقي براي حمل ونقل جاده اي و در نتيجه براي کلان تجارت اهميت وافري دارند، اما جزئيات مهم عمليات حمل ونقل، تابع قراردادهاي خصوصي است که بين شرکتهاي حمل و صاحبان کالا منعقد شده و از اين رو است که کاربرد هوشمندانه از راهگذرهاي بين المللي، اهميتي فزاينده يافته است.حسن نيا پيشنهاد كرد  گزارش تهيه شده ، در پنج محور ازجمله با رويكرد بررسي توانمنديها ، امکانات حمل ونقلي و ترانزيتي در اين دو راهگذر،بررسي سياستگذاريها و رويه ها و متناظراً قوانين و مقررات ناظر بر احياي راهگذرها ، بررسي زمينه هاي سرمايه گذاري و مشارکت تشکلهاي فرامليتي بخش خصوصي و نهادهاي بين المللي علاقمند به توسعه راهگذرها ،با رويکرد توسعه بازار و تجاري سازي راهگذرهايITI  و KTAI و بررسي كشورهاي هدف آن ،چالشها و راهکارهاي توسعه زيرساختها و تسهيلات حمل ونقلي در اين دو راهگذر توسط اكو مورد بررسي و دقت قرار گيرد.وي اظهار اميدواري كرد فرصت پيش رو، در جهت گفتگو در زمينه هاي مختلف حمل‌ونقل جاده اي  و مباحث متنوع نمايندگان کشورها، باعث تقويت همگرايي و همکاري بين المللي در حوزه حمل ونقل به عنوان زيربناي توسعه اقتصادي شده و اين دو اجلاس باعث ايجاد گفتگوهاي سازنده بين تجار و فعالان حمل ونقلي گردد.اين گزارش حاكي است مهمترين دستوركار پنجمين اجلاس كارگروه  ITI و چهارمين اجلاس كارگروه KTAI، كه با حضور نمايندگان دبيرخانه سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو و اتحاديه حمل و نقل بين المللي جاده اي ايرو ، ‌وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور خارجه، گمرك جمهوري اسلامي ايران  و اتاق بازرگاني و تشكل هاي صنفي حمل و نقل بين المللي برگزار مي شود، ارائه گزارش مطالعه ميداني مشاور اكو و بررسي كارشناسي آن توسط نمايندگان كشورهاي عضو اين دو راهگذر ، است.گفتني است در اين دو اجلاس، مسئولين حمل و نقل جاده اي كشورهاي عضو در سطوح معاون وزير ، مديركل و مشاورين ملي كشورهاي عضو شركت كردند.

منبع: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي