اخبار
 1398/09/03  تاریخ خبر
نهمین جلسه بخش بیمه، ترانزیت و امور گمرکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران ، نهمين نشست بخش بيمه، ترانزيت و امور گمرکي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در تاريخ 29 آبان ماه با حضور قربان جعفرزادگان عضو هيئت مديره و رابط بخش مذکور ، اکبر لشگري عضو هيئت مديره ، مجيد خياطي مطلق رئيس بخش، نسرين مکري، محمد عدديان نايئبان رئيس و 4 نفر از اعضا در محل انجمن برگزار شد.

در ابتداي نشست قربان جعفرزادگان رابط بخش و عضو هيئت مديره در رابطه با جلساتي که با بيمه هاي مختلف از جمله بيمه آسيا ، تعاون، پاسارگاد ، دي و... برگزار کرده بودند و در مورد شرايط مختلف بيمه ها براي اعضا توضيحاتي را ارائه کردند .

وي همچنين درصدهايي که بيمه ها براي انجمن و براي بيمه گزار، طبق قانون بيمه مرکزي ارائه داده بودند را بازگو کردند و در نهايت انتخاب شرکت بيمه پاسارگاد را طبق بخشنامه صادر شده از سوي انجمن اعلام داشتند.

درادامه نشست اعضاء بخش، خواستار مشخص شدن معيار و تاريخ اعلام درصد بيمه ها از طريق شرکتهاي بيمه به انجمن و چگونگي انتخاب بيمه پاسارگاد شدند.

اکبر لشگري عضوهيئت مديره که در اين جلسه حضور داشتند درمورد مصوب شدن يک موضوع درهيئت مديره و چگونگي تصميم گيري در مورد موضوعات مختلف واعلام نتيجه آن توضيحاتي را ارائه کردند.

مجيد خياطي مطلق رئيس بخش و جواد ترکمن از اعضاي بخش هم دررابطه با شفاف‌تر شدن چگونگي انتخاب بيمه پاسارگاد و فسخ قرارداد با بيمه آسيا صحبتهايي را ارايه کردند. همچنين محمد عدديان نائب رئيس بخش درزمينه انتخاب يک شرکت  بيمه نظرات خود را اعلام داشتند.

در پايان جلسه با بررسي و تبادل نظر پيرامون موضوع بخشنامه شماره 9703/04/160 (فسخ قرارداد با بيمه آسيا و منعقد شدن قرارداد جديد با بيمهپاسارگاد)، و ديگر مسائل جاري روز بيمه و ترانزيت  مراتب به شرح زير جمع بندي شد . لازم به ذکر است که اعضاء از رابط بخش مذکور خواستار مشخص شدن موضوعات ذيل در جلسه بعدي بخش شدند.

1-     مشخص شدن تاريخ عقد قرارداد بابيمه پاسارگاد

2-     شرايط و مفاد داخل قرارداد

3-     و آيا امکان فسخ قرارداد وجود دارديا خير؟