اخبار
 1397/09/15  تاریخ خبر
کشف دو کانتیر ترقه توسط ماموران گمرک گناوه
ماموران گمرک گناوه با استفاده از اطلاعات سامانه جامع گمرکي و کنترل اسناد الکترونيکي موفق به کشف دو کانتينر ترقه شدند.

  با هوشياري و رصد ماموران گمرک گناوه  دو کانتير 40 فوت ترقه کشف شد. بر اساس اين گزارش اين ماموران با رصد محموله ها و بررسي ميداني به کمک رصد اطلاعات سامانه جامع گمرکي موفق شدند، دو کانتينر 40 فوت ترقه کشف کنند. مراتب اين عمليات پس از تشکيل پرونده از سوي گمرک در اختيار مقامات قضايي قرار گرفت.

منبع: گمرک نيوز
 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR