اخبار
 1397/09/11  تاریخ خبر
چرخ لنگ حمل‌و‌نقل جاده‌ای با کمبود مواد اولیه تایر

نگراني افزايش قيمت تاير و يا کمبود لاستيک براي سامانه حمل‌ونقل جاده‌اي موضوعي حائز اهميت بوده که به افزايش نگراني‌هاي فعالان اين بخش دامن مي‌زند.

نايب رئيس کميسيون تخصصي حمل‌ونقل و ترانزيت اتاق تعاون ايران عنوان کرد که با کمبود مواد اوليه و توقف توليد تاير، نارضايتي بخش حمل‌ونقل جاده‌اي افزايش خواهد يافت.

محمدرضا آل‌سارا نايب رئيس کميسيون تخصصي حمل‌ونقل و ترانزيت اتاق تعاون ايران در خصوص اظهارات مطرح شده از سوي رييس انجمن صنعت تاير مبني بر اتمام مواد اوليه شرکت‌هاي توليدي تا يک ماه آينده اظهار داشت: نگراني افزايش قيمت تاير و يا کمبود لاستيک براي سامانه حمل‌ونقل جاده‌اي موضوعي حائز اهميت بوده که به افزايش نگراني‌هاي فعالان اين بخش دامن مي‌زند.

آل‌سارا با بيان اين‌که بيش از 80 درصد جابه‌جايي بار ومسافر توسط بخش تعاون جاده‌اي صورت مي‌گيرد، گفت: لاستيک يکي ازضروريات حوزه حمل ونقل جاده‌اي است؛ بنابراين در صورتي‌که حمايت‌هاي لازم از مديران ذيربط داخلي صورت نگيرد، مديريت ضعيف و طرح‌هاي کارشناسي‌نشده تاثيرات منفي گذاشته و قطعا ابراز نارضايتي بخش حمل ونقل را گسترش خواهد داد.

وي افزود: چنان‌چه در شرايط فعلي مديران ذيربط موظف و مکلف به حمايت ازتوليدات داخلي باشند، قطعا با اقدامات مثبت صورت گرفته، گراني‌ها در بخش توليد،  شبکه گسترده توزيع بخش تعاون و هم‌چنين جامعه مصرف کاهش خواهد يافت.

منبع: تين نيوز

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR