اخبار
 1397/09/06  تاریخ خبر
اولویت های گمرک از نگاه رئیس کل جدید
رئيس کل جديد گمرک ايران ، اولويت هاي گمرک را تشريح کرد .
توسعه و تسهيل تجارت ، هوشمند سازي گمرک، بهبود معيشت کارکنان ، حمايت از تعرفه هاي منطقي به سمت توليد داخلي از جمله اولويت هاي گمرک از نگاه رئيس کل جديد است.

 دکتر مهدي مير اشرفي در مراسم معارفه خود به عنوان رئيس کل جديد گمرک با اشاره به عملکرد مثبت رئيس کل سابق گمرک گفت: آقاي عسگري مديري اخلاقمدار، کارمندمدار و سالم است و از تجربيات ايشان در گمرک استفاده خواهيم کرد.

رئيس کل جديد گمرک به موقعيت ايران در دنيا و منطقه اشاره کرد و گفت: ايران در موقعيت جغرافيايي ويژه و خاص قرار دارد و با توجه به اين موقعيت بايد تجارت را توسعه دهيم چرا که در دنيا رشد تجارت از رشد اقتصاد پيشي گرفته است. کشورها با شناخت موقعيت جغرافيايي تجارت خود را توسعه مي دهند،  کشورهايي مانند سوئيس با وجود اينکه راه آبي ندارند اما بزرگترين خط دريايي را در دنيا دارد .

معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه 90  درصد تجارت دنيا با حمل و نقل دريايي است، گفت: ما با توجه به اينکه 3 هزار کيلومتر مرزآبي داريم بايد از اين موقعيت استقاده کرده و بر روي توسعه تجارت دريايي خود تمرکز کنيم.

مير اشرفي ادامه داد: يکي از موانع ما در توسعه تجارت تعدد سازمان هاي همجوار است که ممکن است شرايط را براي ما سخت کند و در اين زمينه بايد چالش هاي ميان سازمان ها رفع شود.

وي افزود: در پياده سازي سامانه هاي گمرکي و الکترونيکي کردن گمرک اقدامات بسيار خوبي در گمرک انجام شده است اما در روند هوشمند سازي در ابتداي راه هستيم. درهمين حال تلاش مي کنيم از همکارهاي منطقه اي و ظرفيت کنوانسيون هاي بين المللي در تسهيل تجارت استفاده کنيم.

معاون وزير اقتصاد گفت: گمرک چندين سال است که جلوگيري از جعل اسناد را هدف خود قرار داده و در اين راستا با استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزي جعل اسناد گمرکي به کمترين حد رسيده است و جعل را به صورت ريشه اي و بنيادين از بين برده ايم.

ميراشرفي تاکيد کرد: نگاه گمرک به تعرفه ها، منطقي است و با اين نگاه از تجارت حمايت مي کند. البته گمرک به عنوان سازمان تصميم گير معافيت ها نيست اما به سازمانهاي مربوطه، پيشنهاد معافيت براي توليدکنندگان را مي دهد.

رئيس کل جديد گمرک ايران ؛ توسعه سرمايه انساني، بهبود معيشت کارکنان ، شايسته سالاري، ايجاد انگيزه و حفظ روحيه نقادي را  از ديگر اولويت هاي گمرک دانست.

منبع: گمرک نيوز
 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR