اخبار
 1397/09/06  تاریخ خبر
استفاده از قابلیت ترانزیت در صدر برنامه‌ها قرار گیرد

وزير راه و شهرسازي ضمن اشاره بر لزوم ايجاد يک شرکت حمل و نقل ترکيبي، اظهار کرد: ظرفيت‌سازي براي استفاده از قابليت ترانزيت و ايجاد نقش پايدار آن بايد در صدر برنامه‌ها قرار گيرد.

محمد اسلامي در سيزدهمين همايش بين‌المللي سواحل، بنادر و سازه‌هاي دريايي با بيان اينکه علي‌رغم دارا بودن ثروت در حوزه دريا آنطور که بايد رشد نکرده‌ايم، گفت: امروز خدا را شاکر هستيم که در توسعه دريايي به باور مشترک رسيده‌ايم.

وي با اشاره به قرار گرفتن کشور در شديدترين شرايط تحريم‌هاي غيرقانوني، عمر تاريخي ايران و سرمايه انساني آن را يادآور شد و تاکيد کرد: قبل از ميلاد مسيح اين ايرانيان بودند که کانال سوئز را ايجاد کردند.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه ذخاير عظيم و سرمايه انساني همواره به عنوان قدرت تاثيرگذار مطرح خواهد بود، خاطر نشان کرد: به منظور تحقق ظرفيت‌هاي دريانوردي بايد به همه اين ظرفيت‌ها توجه شود.

اسلامي تاکيد کرد: ايجاد يک شرکت حمل و نقل ترکيبي که قدرت ترانزيت را به منصه ظهور برساند، بايد مورد اهتمام ويژه قرار گيرد.

وي همچنين لزوم بهره‌مندي از کريدور دريايي شمال جنوب با استفاده از تعهد چندجانبه با کشورهايي همچون هندوستان و روسيه را يادآور شد و گفت: پيشبرد پروژه‌هاي توسعه‌اي در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد.

وزير راه و شهرسازي همچنين ضرورت توسعه دريانوردي در درياي عمان را يادآور شد و افزود: در اين زمينه کريدورهايي که ايران را به کشورهاي همجوار متصل مي‌کند و نيز ظرفيت شرکت‌ها و پارک‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد.

اسلامي در همين زمينه ايجاد زمينه براي توسعه منابع انساني شرکت‌هاي کارآمد را مهم عنوان کرد و گفت: شرايط تحريم شرايطي است که بايد با حرکت قاطع‌تر و استفاده از همه داشته‌ها آن را پشت سر بگذاريم.

منبع: خبرگزاري ايسنا

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR