اخبار
 1397/08/29  تاریخ خبر
جلسه هم اندیشی اساتید مرکز آموزش فیاتا برگزار شد

جلسه هم انديشي با اساتيد دوره مديريت بارفرابري فياتا  به رياست يونس جاويد و با حضور محمد صادق خانلو رئيس مرکز آموزش ، افسانه فخري نايب رئيس ، محمدجواد عطرچيان دبير ، حسين زماني خزانه دار و اساتيد مرکز آموزش در سالن اجتماعات انجمن برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ايران در ابتداي جلسه يونس جاويد ضمن گراميداشت ياد و خاطره مرحوم استاد خجندي بنيانگذار دوره هاي فياتا در ايران و خير مقدم به اساتيد اظهار داشت: با توجه به شروع دوره دهم مديريت بارفرابري فياتا، مرکز آموزش انجمن نيازمند تغييراتي از جمله به روز رساني جزوات آموزشي، تجديد نظر وتعديل در ساعات تدريس هر درس توسط اساتيد و منطبق نمودن با دوره استاندارد فياتا ،آيين نامه اداره کلاسها و ثبت نام از متقاضيان است.
در اين نشست هر کدام از اساتيد نسبت به بيان ديدگاههاي خود در خصوص نحوه اداره کلاسها و ارائه مطالب درس خود پرداختند. همچنين مقرر گرديد هريک از اساتيد پيشنهادات خود را به صورت مکتوب به مرکز آموزش ارائه دهند تا در جلسات آتي شوراي مرکز آموزش مطرح و تصميم نهايي اتخاذ گردد.
 در پايان جلسه محمد صادق خانلو رييس مرکزآموزش، يونس جاويد رئيس هيئت مديره و حسين زماني خزانه دار انجمن به پاس قدرداني وسپاسگزاري از اساتيد با اهداي لوح تقدير از آنان تجليل به عمل آوردند.

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR