اخبار
 1397/08/28  تاریخ خبر
دموراژ کانتینر بازنگری می شود
مديرکل امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي گفت: به منظور اعمال حاکميت بيشتر بر حمل و نقل دريايي در راستاي بند 25 وظايف و اختيارات سازمان بنادرو دريانوردي، بازنگري تعرفه دموراژ کانتينر در دستور کار اين سازمان قرار گرفته است.

جهانبخش بهزاديان  با اشاره به تشکيل کارگروهي متشکل از نماينده خطوط کشتيراني، انجمن حمل و نقل جاده اي، وزارت راه و شهرسازي، شورايعالي هماهنگي ترابري کشور، اتاق بازرگاني و صاحبان کالا و همچنين متخصصين امور بندري، اظهار کرد: موضوع هزينه تاخير عودت کانتينر و نيز ضمانت عودت آن با لحاظ شرايط مختلف، مورد بازنگري قرار گرفت.

وي ادامه داد: شرايط و زمان نامناسب اعمال افزايش تعرفه، بررسي تعرفه مورد نظر در بنادر منطقه با توجه به تفاوت ها و شباهت هاي کشورهاي مورد مقايسه با ايران، محلي تلقي کردن هزينه مذکور و محاسبه آن با ريال، دخالت الزامات CSC Plate به عنوان شرط اصلي اخذ جريمه ديرکرد، رعايت رويه گمرکي در تعيين تعرفه، توجه به مالکيت کانتينر در لحاظ نمودن تعرفه، اعمال منطق رياضي و اقتصادي در تعريف بازه زماني جريمه ديرکرد، توجه به عدم تسري تعرفه مذکور به کانتينرهايي که در محدوده هاي بندري استريپ مي گردند، عدم يا کاهش تاثير تغييرات نرخ ارز در افزايش تعرفه مذکور، اخذ جرايم و هزينه هاي ناشي از آسيب و خسارت به کانتينر توسط صاحب کالا بر اساس مستندات قابل اتکا قبل از تحويل کانتينر توسط صاحب کالا و زمان تحويل آن به نمايندگي خط کشتيراني، رعايت حقوق صاحبان کالا و مصرف کنندگان و نيز ممانعت از خروج ارز از کشور از جمله شرايط مدنظر جهت بازنگري در دموراژ کانتينر است.

به گفته مديرکل امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي رعايت عرف و رويه مرسوم بين المللي، عدم افزايش شديد در تعرفه قبلي و مورد اجرا، قانوني بودن افزايش و همچنين مراجع رسمي اعمال افزايش، اعمال تفاوت بين دموراژ و جريمه تاخير در عودت کانتينر، ممانعت از افزايش هزينه حمل کالا به/از کشور و اهتمام به اجراي قانون تسريع از ديگر شرايط در نظر گرفته شده جهت بازنگري دموراژ کانتينر است.

بهزاديان افزود: در اين خصوص پيگيري رفع موانع قانوني و اصلاح فرآيندهاي ورود و تريص کالا از ذي نفعان مرتبط از قبيل گمرک جهوري اسلامي ايران، سازمان استاندارد و...نيز در دستور کار است و در اين راستا ضمن تشکيل کارگروه هاي مرتبط، جلسات جهت هماهنگي بيشتر نيز برگزار شده است و در دستور کار قرار دارد. همچنين به منظور افزايش تعداد کانتينر مورد نياز چرخه حمل کالا به/از بنادر کشور، آمادگي لازم در خصوص اعطا وام از طريق وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردي به فعالان حمل و نقل دريايي جهت تهيه کانتينر نيز وجود دارد.

وي بيان کرد: با توجه به جلسات متعدد برگزار شده و موضوعات مورد اشاره، در نهايت پيشنهاد ارائه شده طي نشست هاي 205 و 206 شورايعالي هماهنگي ترابري مصوب شد.

گفتني است دموراژ؛ هزينه اي است که از صاحب کالا به دليل ديرکرد در عودت کانتينر بعد از سپري شدن فري تايم (مبدا بازه اي است، از لحظه اي که کانتينر خالي از محوطه کانتينرهاي خالي برداشته مي شود تا زماني که کانتينر پر تحويل محوطه کانتينري شود و يا به بازه زماني تحويل کانتينر پر وارداتي از کشتي يا CY به صاحب کالا يا محوطه هاي اختصاصي گفته مي شود ) اخذ مي گردد.

منبع: سازمان بنادر و دريانوردي

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR