اخبار
 1397/07/19  تاریخ خبر
بازداشت 17 نفر به جرم قاچاق انسان توسط ماموران گمرک
ماموران گمرک بازرگان با هوشياري و رصد محموله هاي ورودي و خروجي در طي 7 عمليات موفق به کشف و شناسايي 17 مورد قاچاق انسان شدند.

 با هوشياري و رصد ماموران گمرک بازرگان  17مورد قاچاق انسان  طي چند عمليات جداگانه در روزهاي اخير،شناسايي و کشف شد و بدين ترتيب کشفيات قاچاق انسان از ابتداي سال جاري تا کنون به 196 تن رسيد .

بر اساس اين گزارش اين ماموران در يک عمليات با رصد يک محموله صادراتي به مقصد ترکيه پس از مشکوک شدن به کاميون با استفاده از ايکس ري به بازرسي محموله اقدام کردند و متوجه مخفي شدن چند نفر در بار اين کاميون شدند. بر اساس اين گزارش ماموران گمرک بازرگان در يک عمليات با رصد يک کاميون به مقصدترکيه و پس از تطبيق اطلاعات  محموله ، به آن مشکوک شدند و با استفاده از دستگاه ايکس ري محموله را که بار آن روده گاوي بود، اسکن کرده و به بازرسي آن اقدام کردند. ماموران اين گمرک موفق شدند در اين عمليات 3 نفر را که در ميان بار، در کاميون مخفي شده بودند، شناسايي کنند. اين افراد تبعه يکي از کشورهاي همسايه بودند.

ماموران گمرک بازرگان هم چنين در يک عمليات ديگر با رصد يک محموله ترانزيتي از مبدا ازبکستان موفق به کشف قاچاق 3انسان شدند که با مخفي شدن در ميان کاميون قصد داشتند از مرز ايران خارج شوند، اين کاميون حامل پوست گاو به مقصد ترکيه بود.
اين ماموران همچنين در عمليات ديگري با هوشياري کامل ورصد محوطه خروجي و کنترل دقيق محل خروج کاميون ها متوجه چندين نفر شدند که با پنهان شدن در لا به لاي تريلي هاي خروجي قصد داشتند، غيرقانوني از کشور خارج شود. اين5 نفر  نيز تبعه يکي از کشورهاي همسايه بود که در اين عمليات دستگيرشد.

بر اساس اين گزارش ماموران گمرک بازرگان هم چنين در عمليات مشابه ديگري يک فرد ايراني را شناسايي و دستگير کردند که با پنهان شدن در لا به لاي تريلي هاي خروجي قصد داشت از کشور خارج شود.
ماموران اين گمرک هم چنين در يک عمليات ديگر با کمک تجهيزات گمرکي و دستگاه ايکس ري موفق به کشف و شناسايي دو مورد قاچاق انسان شدند. اين دو نفر که تبعه يکي ازکشورهاي همسايه هستند با مخفي شدن در بار کشمش يک کاميون به مقصد ترکيه قصد خروج از کشور را داشتند. بر اساس اين گزارش ماموران اين گمرک هم چنين در بار يک دستگاه تريلر خروجي به مقصد ترکيه  با محموله شيشه موفق به کشف يک مورد قاچاق انسان شدند. اين فرد که تبعه پاکستان است قصد داشت به صورت غير مجاز از ايران خارج شود.

آخرين عمليات کشف ماموران توانمند گمرک بازرگان در روزهاي اخير کشف دو مورد قاچاق انسان دريک کاميون خروجي به مقصد ترکيه بود. اين دو نفر که تبعه ايران هستند با مخفي شدن دريک محموله سنگ معدن قصد خروج از مرز را داشتند که با هوشياري و رصد ماموران گمرک شناسايي و دستگيرشدند. تمامي اين افراد پس از دستگيري از سوي گمرک ايران به مراجع قضايي تحويل داده شد.

 بر اساس آخرين آمارها از کشفيات قاچاق انسان در مرزهاي گمرکي، کشفيات قاچاق انسان از ابتداي سال جاري تا کنون به 197نفر رسيده است. گمرک بازرگان يکي از گمرکات پيشتاز کشور در کشفيات قاچاق انسان است.

منبع: گمرک نيوز
 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR