اخبار
 1397/07/18  تاریخ خبر
توقف کامیون های حامل گوجه فرنگی قاچاق توسط ماموران گمرک خسروی
دو کاميون حامل  گوجه فرنگي قاچاق توسط ماموران گمرک در گمرک خسروي متوقف شد.

متخلفين با بارنامه جعلي و اظهار کالا تحت عنوان کالاي ديگر ، گوجه فرنگي را زير کارتن هاي پياز جاسازي و قصد داشتند دو‌کاميون گوجه فرنگي را از کشور خارج کنند.
ماموران گمرک در بازرسي از اين دو دستگاه کاميون، گوجه فرنگي ها را در زير کارتن هاي پياز کشف کردند.

گوجه فرنگي بوته اي کالاي ممنوعه صادراتي است که   ماموران گمرک  براي سومين بار دو دستگاه کاميون حامل گوجه را شناسايي کردند که اين سومين کاميون در پوشش کالاي پياز بود .
اين محموله‌ها در مرز خسروي توقيف و تحويل تعزيزات حکومتي شهرستان قصرشيرين شده است.

منبع: گمرک نيوز
 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR