اخبار
 1397/07/16  تاریخ خبر
نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در دستور کار قرار گرفت

هيئت وزيران، آئين­‌نامه اجرايي نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده‌اي را تصويب کرد

 هيئت وزيران به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ث) ماده (30) قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور -مصوب 1359-  آيين‌نامه اجرايي بند مذکور در ارتباط با کاميون‌هاي وارداتي را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي بند(ث) ماده (30) قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور

ماده 1-  در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف- سازمان: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي.

ب- کاميون: وسيله حمل و نقل بار با ظرفيت بيش از (10) تن.

پ- ظرفيت: حداکثر وزن مجاز ناخالص حمل (وزن کاميون + وزن محموله) با وزن مجاز ناخالص ترکيبي (وزن کاميون کشنده + وزن تريلر + وزن محموله) وسيله نقليه که در کارت مشخصات وسيله نقليه درج شده است.

ماده 2 – کاميون‌هاي وارداتي داراي شرايط زير باشند:

الف- بيش از سه سال از زمان ساخت آن‌ها نگذشته باشد.

ب- از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال 1386 و آئين‌نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 7415/ ت51681 ه مورخ 1395/1/28و اصلاحات بعدي آن برخوردار باشند.

پ- از نظر ايمني، کيفيت و آلايندگي­‌هاي محيط زيست با استانداردهاي روز و اجباري مورد تائيد مراجع ذي­‌ربط انطباق داشته باشد.

تبصره-  سازمان موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، ساير مشخصات کاميون‌هاي وراداتي، ترکيب و تعداد ناوگان مورد نياز و ضوابط آن‌ها را با تاييد وزير راه و شهرسازي اعلام عمومي نمايد.

ماده 3-  سازمان موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، با هماهنگي دستگاه‌هاي مربوط نسبت به ايجاد سامانه يکپارچه ثبت تقاضا و اعلام نتيجه نهايي آن به متقاضيان اقدام نمايد. فرايند اقدام بايد به نحوي برنامه‌ريزي شود که از زمان ثبت تقاضا تا اعلام نتيجه نهايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط حداکثر يک ماه به طول بيانجامد.

ماده 4-  واردات هر يک دستگاه کاميون منوط به اسقاط حداقل  يک دستگاه کاميون که از زمان ساخت ان بيش از 25 سال گذشته باشد و با ظرفيت حداکثر سه تن کمتر از ظرفيت کاميون وارداتي مي‌باشد.

تبصره 1-  کاميون مورد اسقاط بايد داراي معاينه فني معتبر در زمان اسقاط باشد.

تبصره 2-  به ازاي اسقاط هر کاميون موضوع اين ماده سود بازرگاني کاميون وارداتي بيست و پنج درصد (25 درصد) کاهش مي‌يابد.

ماده 5-  وزارت راه و شهرسازي (سازمان) موظف است هر سه ماه يکبار گزارش روند اجراي اين آيين‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارايه نمايد.

منبع: ماهنامه صنعت حمل و نقل

 

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR