اخبار
 1397/06/27  تاریخ خبر
برای اعمال محدودیت‌های ترکمنستان مسیرهای دیگری جایگزین شود

دبير انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران گفت: ترکمنستان به جهت اعمال محدوديت‌ها از جمله عوارض مختلف در مرز‎هاي ورودي خود بايستي مسيرهاي ديگر جايگزين آن شود، از اين جهت با حمايت دولت اميدواريم بخشي از اين مشکلات کاهش پيدا کند.

محمد جواد عطرچيان با اشاره به اينکه لازمه رسيدن به کشورهاي آسياي ميانه عبور از مسير ترکمنستان است، عنوان کرد: ترکمنستان سخت‌گيري‌ و محدوديت‌هايي اعمال مي‌کند و از طرفي با توجه به اينکه ترکمنستان، کشور محصور در خشکي و همچنين بخشي از کالاهاي ترکمنستان از طريق بندرعباس به اين کشور توسط کاميون‌هاي ايراني و ترکمني حمل مي‌شود، بايستي ما هم در زمينه محدوديت‌ها و سخت‌گيري‌ها اقدامات مشابه‌اي انجام دهيم.

وي با بيان اينکه کشوري که در مرزهاي ورودي خود محدوديت‌هايي به وجود مي‌آورد بايستي مسيرش دور زده شود، افزود: ترکمنستان در مرزهاي ورودي خود در کشور ما محدويت‌هايي براي کاميون‌هاي ايراني و غيرايراني ايجاد کرده از اين جهت کشوري که اعمال محدوديت‌ها در مرزهاي خود دارد بايستي دور زده شود.

دبيرانجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين المللي ايران ادامه داد: براي دور زدن ترکمنستان دو مسير وجود داشته لذا لازمه استفاده اين‌ مسيرها عملياتي شدن توسط سازمان‌هاي متولي است.

عطرچيان در خصوص استفاده از مسير افغانستان، بيان کرد: مسير افغانستان به جهت امنيت کم، مسير مناسبي نيست مگر در حالتي که کاميون‌هاي ايراني اسکورت داشته باشند از اين جهت بايستي با کشور افغانستان مذاکره جهت تامين امنيت کاميون‌هاي ايراني صورت گيرد. درست همانند زمان‌هاي گذشته که کاميون‌هاي ايراني براي گذشت از چچن با تامين امنيت عبور مي‌کردنند.

وي در خصوص مسير دريايي جهت دور زدن کشور ترکمنستان، عنوان کرد: ظرفيت‌هاي بسيار خوبي در بندراميرآباد وجود دارد از اين جهت بايستي مسير مشخص دريايي و منتظم بين بنادر ايران و قزاقستان جهت حمل کاميون‌هاي و کانتينرها تدوين شود. لذا لازمه اين مسير مذاکرات، همکاري‌ها و کشتي‌هاي کاميون‌بر است.

دبيرانجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين المللي ايران با اشاره به اينکه بايستي مسير کشور ترکمنستان را دور بزنيم، عنوان کرد: هرچند ممکن است مسيرهاي جايگزين ترکمنستان گران‌تر شود اما به جهت اعمال محدوديت‌ها و عوارض اين کشور صرفه بهتري دارد، لذا به جهت اعمال محدوديت‌ها از سوي ترکمنستان از جمله عوارض مختلف در مرز‎هاي ورودي خود بايستي مسيرهاي ديگر جايگزين شود، از اين جهت با حمايت دولت اميدواريم بخشي از اين مشکلات کاهش پيدا کند.

عطرچيان عنوان کرد: به نظر مي‌رسيد اعمال محدويت‌هاي مختلف از سوي ترکمنستان به جهت کم‌رنگ کردن دسترسي ايران به کشورهاي آسياي ميانه و جايگزيني خود در اين مسير است، در حالي که ترکمنستان به جهت لجستيک و حمل‌ونقل چنين توانايي ندارد، همچنين باتوجه به اينکه ترکمنستان، کشور محصور در خشکي بوده و ارتباطي با آب‌هاي آزاد نداشته کشور ايران نيز مي‌تواند محدويت‌هايي براي اين کشور اعمال کند اما به جهت حسن هم‌جواري چنين اقداماتي صورت نگرفته است.


منبع: ايسنا

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR