اخبار
 1397/06/21  تاریخ خبر
کشف محموله های جدید قاچاق انسان در گمرک
کشفيات قاچاق انسان توسط ماموران در سال جاري از مرز 150 تن فراتر رفت

ماموران گمرک درطي4 عمليات کشف و شناسايي ، موفق به کشف 7 مورد قاچاق انسان شدند که در بين آنها  تعداد افراد کم سن و سال و جوانان در حال افزايش است .

 با رصد و هوشياري ماموران گمرک  بازرگان در طي 4 عمليات جداگانه، 7 مورد قاچاق انسان  در محموله هاي ورودي و خروجي کشف شد و آمار کشفيات قاچاق انسان از ابتداي سال جاري تا کنون به 152 مورد رسيد.

بر اساس اين گزارش ماموران گمرک با رصد يک تريلي خروجي به مقصد آلمان و پس از تطبيق اطلاعات  محموله ، با استفاده از دستگاه ايکس ري محموله را اسکن کرده و به بازرسي آن اقدام کردند. ماموران گمرک بازرگان موفق شدند در اين عمليات 3 نفر تبعه يکي از کشورهاي همسايه را که در ميان بار الياف مصنوعي مخفي شده بودند، شناسايي و دستگير کنند.

همچنين ماموران گمرک بازرگان در اقدام ديگري  با هوشياري کامل ورصد محموله هاي خروجي و کنترل دقيق محل خروج کاميون ها موفق به کشف يک مورد قاچاق انسان شدند، در اين عمليات دو نفر تبعه يکي از کشورهاي  همسايه با پنهان شدن در ميان تريلي هاي خروجي قصد خروج ازکشور را داشت که هر دو از سوي گمرک شناسايي و دستگير شدند.

بر اساس اين گزارش ماموران گمرک بازرگان طي يک عمليات ديگر موفق شدند، يک تبعه ايراني را که با پنهان شدن در محموله يک تريلي ورودي از ترکيه قصد ورود غيرمجاز به کشور را داشت شناسايي کنند.

ماموران گمرک بازرگان هم چنين درعمليات ديگري با رصد يک دستگاه تريلي خروجي و پس از مشکوک شدن به آن، با استفاده از دستگاه ايکس ري و بازرسي آن موفق به کشف دو مورد قاچاق انسان شدند، اين دو نفر تبعه ايراني بوده و قصد داشتند با پنهان شدن در اين محموله از کشور خارج شوند. اين افراد پس از کشف از سوي گمرک  به دستگاه قضايي تحويل شدند.

 با تجهيز گمرکات به دستگاههاي ايکس ري و ديگر تجهيزات کنترلي و افزايش دانش و تخصص ماموران گمرک کشفيات قاچاق انسان افزايش يافته و از ابتداي سال جاري تا کنون به  رقم 152 نفر رسيده است. افراد کشف شده عموما  زنان و مردان تبعه کشورهاي همسايه و در ميان آنها گاهي کودکان هم مشاهده شده است.

ماموران گمرک ايران در سال گذشته موفق شدند 550 کشف قاچاق انسان را به نام خود ثبت کنند.آمار ها نشان مي دهد که کشفيات قاچاق انسان در سال جاري رشد قابل توجهي داشته است.کشفيات قاچاق از سوي گمرک ايران ، اين سازمان را در صدر گمرکات موفق جهان قرار داده و توانسته در دو سال پي در پي مقام اول را در کشفيات قاچاق در جهان از آن خود کند.

منبع: گمرک نيوز
 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR