اخبار
 1397/06/21  تاریخ خبر
برگزاری آموزش تخصصی ترانزیت و حمل و نقل چندوجهی

  دومين دوره آموزش تخصصي با عنوان" ترانزيت و حمل و نقل چند وجهي" با حضور نمايندگان ترانزيتي بنادر و کارشناسان نهادهاي ذيربط در فرايند ترانزيت کشور از جمله سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، راه آهن جمهوري اسلامي ايران و معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي ، در سازمان بنادر و دريانوردي برگزار شد.
محمدعلي اصل سعيدي مديرکل توافقنامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دريانوردي،گفت: ترانزيت و حمل و نقل چندوجهي  به واسطه نقش زيربنايي در تجارت، از اجزاي مهم اقتصاد جهاني به شمار مي ‌رود؛ به نحوي که سهم قابل ‌توجهي از درآمد کشورها بالاخص کشورهاي توسعه يافته از اين محل حاصل مي ‌شود .

وي با تاکيد بر اينکه معاونت امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر درصدد است تا با شناسايي و توانمندسازي کارکنان با انگيزه و دست‌اندرکار امور حمل و نقل ترانزيتي بنادر گامي مؤثر در راستاي پرورش و کادرسازي متخصصين عرصه ترانزيت از طريق بنادر بردارد، اذعان کرد:  اين رويکرد را در راستاي منويات مقام معظم رهبري و توجه به اقتصاد مقاومتي است.

وي  تمرکز و تاکيد دولت بر فعال‌سازي ظرفيت‌هاي نهفته و مغفول در عرصه ترانزيت و حمل و نقل چند وجهي را مهم ارزيابي کرد و اظهار کرد: ايران با توجه به موقعيت استراتژيک و ژئوپولوتيک خود از زمانهاي دور، معبر امني براي تجارت به‌شمار رفته است . با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، پيدايش کشورها و ظهور بازارهاي جديدي که عمدتاً محصور در خشکي هستند،  بر اهميت اين مسير افزوده شده است. بنابراين بهره ‌مندي از اين مزيت و حرکت در جهت توسعه پايدار،بي‌شک نيازمند برنامه‌ريزي، سرمايه ‌گذاري و توسعه زيرساخت ‌ها،بازنگري قوانين و مقررات، تنظيم تعرفه‌هاي مناسب و توانمندسازي کارکنان خواهد بود .

به گفته مدير کل  توافقنامه‌ها و توسعه بازار، اولين دوره از سلسله آموزش‌هاي مستمر مربوطه ، با عنوان " آشنايي با مفاهيم اصول تجارت و حمل و نقل بين المللي (ترانزيت)" در7 و 8 اسفند سال  1396برگزار شد.

به گزارش سازمان بنادر و دريانوردي و بر اساس اين گزارش و برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده از سوي اداره کل توافقنامه‌ها و توسعه بازار ، مقرر شد سومين دوره از سلسله دورهاي تخصصي مرتبط با ترانزيت با عنوان " کنوانسيون‌هاي حمل و نقل بين‌المللي" در تاريخ 29 و 30 مهرماه سال جاري با حضور کليه افراد ذيربط از سازمان بنادر و دريانوردي و بنادر تابعه و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط پيگيري و تشکيل شود.

منبع:  پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي


 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR