اخبار
 1397/06/19  تاریخ خبر
کلاس "آشنایی با اسناد و قراردادهای حمل و نقل بین المللی " برگزار شد
به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران  "کلاس آشنايي با اسناد و قراردادها ي حمل ونقل بين المللي" از امروز به مدت 30 ساعت در بخش آموزش انجمن صنفي شرکتهاي حمل و  نقل بين المللي ايران برگزار مي گردد.
اشخاصي که متقاضي عضويت شرکت تحت مديريت خود در سازمان فياتا ، بهره مندي از بارنامه هاي  FBL و تاييد صلاحيت حرفه اي متقاضي مديرعاملي هستند در اين دوره حضور دارند.
اين کلاس توسط استاد قاسم مقتدايي عضو شوراي آموزش انجمن و مدرس دورهاي فياتا تدريس مي گردد.
 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR