اخبار
اخبار آرشیو ماهانه
.
1396/09/18
"نشست با معاون وزیر"
انجمن صنفي عصر روز شنبه مورخ هيجدهم آذرماه ميزبان معاون محترم وزير و رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور، جناب آقاي مهندس کشاورزيان ومعاونين ايشان بود. در اين نشست صميمانه که مدت سه ساعت بطول انجاميد، جمعي از اعضاي دست اندرکار در حوزه حمل و نقل جاده اي و ترانزيت به طرح  موانع و مشکلات موجود  پرداخته و خواستار اصلاح برخي رويه ها و آيين نامه هاي اجرايي گرديدند و ايشان نيز طي بياناتي، با ذکر  نکته نظرات خود و قول مساعدت در راستاي  محقق سازي خواسته هاي مطروحه در چارچوب قوانين موجود، پيشنهاد نمودند به منظور پيگيري نتيجه بخش و موثر از سوي سازمان ، با توجه به ذيمدخل بودن ارگانهاي ديگري غير از سازمان دربخشي از آنها، کليه  موارد از سوي انجمن بصورت مدون تهيه و به سازمان راهداري ارائه گردد.   
در پايان جلسه نيز لوح تقديري از سوي انجمن صنفي به ايشان اهدا گرديد.
جهت مشاهده شرح کامل مباحث جلسه اينجا کليک نماييد.
1397شهریور
1397مرداد
1397تیر
1397خرداد
1397اردیبهشت
1397فروردین
1396اسفند
1396بهمن
1396آذر