اخبار
 1396/09/18  تاریخ خبر
"نشست با معاون وزیر"
انجمن صنفي عصر روز شنبه مورخ هيجدهم آذرماه ميزبان معاون محترم وزير و رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور، جناب آقاي مهندس کشاورزيان ومعاونين ايشان بود. در اين نشست صميمانه که مدت سه ساعت بطول انجاميد، جمعي از اعضاي دست اندرکار در حوزه حمل و نقل جاده اي و ترانزيت به طرح  موانع و مشکلات موجود  پرداخته و خواستار اصلاح برخي رويه ها و آيين نامه هاي اجرايي گرديدند و ايشان نيز طي بياناتي، با ذکر  نکته نظرات خود و قول مساعدت در راستاي  محقق سازي خواسته هاي مطروحه در چارچوب قوانين موجود، پيشنهاد نمودند به منظور پيگيري نتيجه بخش و موثر از سوي سازمان ، با توجه به ذيمدخل بودن ارگانهاي ديگري غير از سازمان دربخشي از آنها، کليه  موارد از سوي انجمن بصورت مدون تهيه و به سازمان راهداري ارائه گردد.   
در پايان جلسه نيز لوح تقديري از سوي انجمن صنفي به ايشان اهدا گرديد.
جهت مشاهده شرح کامل مباحث جلسه اينجا کليک نماييد.
 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR