اخبار
 1396/09/14  تاریخ خبر
"بازديد رئيس آموزش فياتا از انجمن "

آقاي توماس سيم مديركل بخش آموزش حرفه ايسازمان فياتا ( ABVT )در تاريخ 14/ 9/ 96 طي بازديدي از دفتر انجمن ، از فعاليتهاي بخش آموزش   كه انجمن را در رتبه دوم كليه اعضاي فياتا درزمينه تربيت فارغ التحصيلان حرفه اي ، پس از كشور فرانسه قرار داده است ، تجليل وتقدير نمود.

وي همچنين ضمن تاكيد   بر پنانسيلهاي موجود در كشورمان براي توسعهفعاليتهاي آموزشي بين المللي ، از امكان ادامه دوره هاي حرفه اي فياتا در مقاطعبالاتر   از " FiataDiploma "خبر داد.

در پايان اين ديدار كه نايب رئيس انجمن در شرفتاسيس شركتهاي حمل و نقل   قطر نيز وي راهمراهي مي نمود ، رئيس بخش آموزش حرفه اي فياتا از يكي از كلاسهاي در حال برگزاريانجمن نيز بازديد و با مدرس كلاس و دانش پذيران در مورد اهميت گذراندن اين دوره هاو اعتبار بين المللي ديپلم فياتا در سراسر جهان ، به گفتگو پرداخت.

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR