اخبار
 1397/03/21  تاریخ خبر
صبح امروز برگزار می‌شود: بررسی مشکلات کامیونداران با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط
در اين نشست که به دعوت داريوش اماني معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي برگزار مي‌شود تمامي مراجع مرتبط با حوزه حمل‌ونقل از وزارت خانه هاي مرتبط حضور دارند.

مشکلات کاميونداران با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مرتبط در جلسه‌اي در سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار تين نيوز نشست بررسي مشکلات بخش حمل‌ونقل به‌ويژه مشکلات کاميون‌داران قرار است رأس ساعت 10 صبح امروز در محل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي انجام شود.

در اين نشست که به دعوت داريوش اماني معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي برگزار مي‌شود تمامي مراجع مرتبط با حوزه حمل‌ونقل از وزارت خانه هاي صنعت معدن، تجارت وزارت راه و تعاون و هم‌چنين وزارت راه و شهرسازي حضور دارند.

قرار است در نشست امروز سهم هر يک از وزارتخانه‌ها در اجرايي شدن مطالبات کاميون‌داران و رانندگان مشخص شود.

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR