اخبار
 1397/03/19  تاریخ خبر
تاکید بر توسعه همکاری‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و ترانزیتی بین ایران و قزاقستان

طي ديدار سفير قزاقستان با عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي ايران، طرفين ضمن تاکيد بر همکاري هاي دوجانبه در شقوق مختلف حمل‌ونقل به بررسي افزايش تبادل پروانه‌هاي تردد کاميون، همکاري‌هاي فني در زمينه ريلي، ترانزيت کالا و غلات از مسير ايران و سرمايه‌گذاري براي ايجاد پايانه‌هاي لجستيکي در مرز اينچه‌برون و بنادر شمالي و جنوبي ايران توسط قزاقستان پرداختند.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي سفير قزاقستان با عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در تهران ديدار و گفتگو کرد.

در اين ديدار طرفين ضمن بررسي همکاري هاي دوجانبه در شقوق مختلف حمل ونقل بر برگزاري نشست‌هاي مشترک به منظور توسعه همکاري‌هاي في‌مابين تاکيد کردند.

افزايش تبادل پروانه‌هاي تردد کاميون، همکاري‌هاي فني در زمينه ريلي، ترانزيت کالا و غلات از مسير ايران و سرمايه‌گذاري براي ايجاد پايانه‌هاي لجستيکي در مرز اينچه‌برون و بنادر شمالي و جنوبي ايران توسط قزاقستان و کاهش هزينه‌اي بندري بين دو کشور و نيز همکاري‌هاي چندجانبه حمل‌ونقل و ترانزيت از محورهاي مذاکرات بغداد امريف با عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي ايران بود.

 
  +98-21- 88822904 - 88821359
  +98-21-88822683
  ITA_DB@ITAIR.IR